ČEŠTINA – PRAVOPISNÝ RÁDCE

Slovníček vychází z dlouholeté typografické praxe v oboru polygrafie, takže soustřeďuje slova, která v tištěné formě často spatřujeme v chybných tvarech.

Způsob zpracování slovníčku se mírně liší od běžných zásad tvorby hesláře v pravopisných pravidlech: např. se užívá delších tvarů zkratek a čtyři řezy písma stejné velikosti. Protože slovníček je důsledně abecední, zachovává u podstatných jmen v jednotném čísle pořadí výkladu rodů: mužský, střední, ženský.

Slovníček – zejména rozsahem (zhruba 3000 hesel) – nemůže nahradit obvyklé kodifikační příručky (Pravidla pravopisu, Slovník spisovné češtiny, Akademický slovník cizích slov ad.), ani si to neklade za cíl.

Konvence písmových řezů:

Vše, co je polotučně a polotučnou kurzívou, je správně. (To samozřejmě platí i o výkladu, který je stojatým obyčejným písmem.) Vše, co je obyčejnou kurzívou, je nesprávně nebo přinejmenším nespisovně. – Slova označená hvězdičkou je možné psát pravopisně správně i v odlišném tvaru – podle pravidel platných před rokem 1993. Tyto zastaralé tvary obvykle neuvádíme.

Ostatní konvence, značky a zkratky:

/ (lomítko) = v hesle si podržuje svůj vlastní význam „lomeno“ či „děleno“; ve výkladové části hesla stojí mezi dubletními tvary, mimořádně označuje předěl řádků v příkladech dělení slova (např.: vztahující se k bajt/byte; dělení Frýdek-/-Místek)

i = v heslu znamená možnost dubletního tvaru, například: diskuse i diskuze

[ ] = výslovnost, například [pětkrát]

-> = viz, odkaz na heslo, srovnej (srv.)

a priori česky: dřív než došlo k ověření, předem

a. s. akciová společnost

A4 formát papíru (např. řada A od A0 po A11; mezi písmenem a číslovkou bez mezery)

abs. absolutní, absolvent

absence nepřítomnost, neúčast

absorpce pohlcování, vstřebávání

abstence zdržení, zdržování se něčeho (hlasování)

abstinence zdržování se nějakého požitku, dobrovolné odřeknutí si

aby: abych, abys, aby (viděl), abychom, abyste, aby (oni viděli); aby ses (podíval) atp.

aceton

acetylen*

ad. a další

ad hoc jen pro tento případ, k tomuto účelu

adaptace přizpůsobení, úprava (divadelní hry)

adaptér

adekvátní česky: odpovídající, přiměřený, shodný, souhlasný

adjustace česky obvykle: opatřování něčeho vším potřebným, příprava něčeho

adopce osvojení, přijetí něčeho/někoho (cizího dítěte) za vlastní

adsorpce hromadění látky na povrchu jiné látky

advent označení předvánoční doby

aféra událost budící rozruch, senzaci

Afgánec i Afghánec

Afganistan i Afghánistán i Islámský stát Afghánistán – nejlépe Afghánistán

afgánský i afghánský

agonie*

Achilles 2. pád Achilla nebo Achilleus 2. Achillea, Achillova pata, Achillova šlacha (hovorově achillovka)

AIDS syndrom získaného selhání imunity

aj. a jiné, a jiní

akad. akademický, akademie, akademik

Akademie věd ČR

aktiv

aktivní

aktuálně, aktuální

akvarijní, akváriový

akvaristika

akvárium dělení a -kvá-ri-um

al-Ká’ida (al-Káida) teroristická organizace (za přijatelnou lze považovat i podobu s velkým počátečním A, ačkoliv „al“ se jako člen píše malými písmeny)

Albert muž. jméno (hovořit o strýci Albertovi) i název prodejen supermarketů (nakupovat v Albertu)

album 2. pád alba, 3. i 6. albu, 4. album, 7. albem; množ. č.: 1. i 4. alba, 2. alb, 3. albům, 6. albech, 7. alby

ale slohově neutrální spojka odporovací: všichni ho varovali, ale on neposlechl (neposlechl tentokrát, přestože obvykle poslechne); srv. -> ovšem

alegoricko-symbolický alegorický a symbolický (román)

Almaty rusky Alma-Ata, 2. pád Almy-Aty

Alpy

Alšova jihočeská galerie

alžbětinka členka alžbětinského řádu

alžbětinský

Alžír město (hl. m. Alžírska)

Alžírsko i Alžírská demokratická a lidová republika stát

Američané (1. pád množ. č. od Američan)

amfora starověká nádoba

Amfora Amatérské fotbalové rarity (fotbalová jedenáctka herců a zpěváků)

amoleta i -> omeleta

anabáze*

analogově-číslicový analogový a číslicový (převodník, systém)

analyticko-syntetický analytický a syntetický (postup)

analýza*

anatomicko-fyziologický anatomický a fyziologický (znak)

Anenské náměstí (např. v Praze)

angažmá rod stř., nesklonné

angina pectoris záchvat bolesti na hrudi jako příznak srdečního onemocnění

angína zánět mandlí

angl. anglický, angličtina

anglický dělení an-glic-ký i ang-lic-ký

angloamerický americký anglického původu nebo s anglickými prvky (oblast), týkající se americké angličtiny (literatura)

anglo-americký i anglicko-americký anglický a americký (konflikt, vztah)

anilin*

anion i aniont

Anna, anenský

anorektik (anorektička); lék anorektikum (pozor, v Akademickém slovníku cizích slov je chybně)

Antarktida i Antarktis

antedatovat

ap. i apod. a podobně, a podobný

Apollo název kosmické lodi (Apollo 13)

Arbes vlastní jméno; 2. pád Arbesa

ARES automatizovaný rezervační systém (předprodej železničních místenek)

arch. architekt

Archimedes

archiv*

Aristoteles

arm. gen. armádní generál

Armáda České republiky

aroma rod stř., 2. pád aromatu i rod stř., nesklonné

Asie, Asijec, asijský

aspirant 1. pád množ. č. aspiranti

Astrachaň ruské město

astronaut 1. pád množ. č. astronauti – termín astronaut(ika) razili Američané, srv. -> kosmonaut

rod muž. i žen.; ašský, ašští

AT&T Americká telefonní a telegrafní společnost (American Telephone and Telegraph Company), název dřívější společnosti

atašé rod muž., nesklonné

atd. a tak dále

ateismus (stylově neutrální) i ateizmus

ateista

ateliér

Atlantický pakt NATO

Atlantik Atlantský oceán

Atlantský oceán (nesprávně Atlantický) Atlantik

atmosféra

atp. a tak podobně

atpod. a tomu podobný

Austrálie, Australan i Australec

autentický česky: hodnověrný, pravý, původní

autokempink (např. – obecně – autokempink Pod Věží, eventuálně oficiální název Autokempink Pod Věží)

automobil Škoda Felicia

autorskoprávní týkající se autorského práva

avantura i avantýra

avízo*

Ázerbájdžán i Ázerbájdžánská republika

azyl*

BA. uvažovaný titul pro bakaláře umění

B2 formát papíru (od B0 po B11; mezi písmenem a číslovkou bez mezery)

Babička název literárního díla

Bádensko-Württembersko spolková země Německa

bajt i byte základní jednotka paměťové kapacity (8 bitů); značka B

bajtový i bytový vztahující se k bajt/byte

bakterie*

balicí např. papír

balící kdo nebo co balí

balkon* ohrazený výstupek ze stěny budovy, přístupný zevnitř; zvýšená část hlediště nad přízemím

balon*, balonek*

Balt kraj při Baltském moři

Baltik Baltské moře

Baltské moře (nesprávně Baltické) Baltik

Balzac 2. p. Balzaca i Balzaka atp.

Bangladéš rod mužský

Banská Bystrica/Štiavnica

Barcelona

Bardejov

bariéra

barok rod muž.

baroko rod stř.

barvicí např. prostředek

barvící kdo nebo co barví

Basel rod muž. (Basilej)

Basilej rod žen. (Basel)

batoh, batůžek

báze*

bazén

Bc. bakalář

během předložka s 2. pádem znamenající „v průběhu něčeho“ neposkytuje přesné vytyčení (během prázdnin = někdy kdykoli v jejich průběhu); přesnější vyjádření poskytují vazby na konci/uprostřed prázdnin, popř. za čtrnáct dní

Bělehrad

bělicí např. prostředek

bělící kdo nebo co bělí

běloch příslušník antropologické skupiny; 6. pád množ. č. běloších

Bělorus obyvatel Běloruska

belvedér letohrádek, pavilon s vyhlídkou (obecné pojmenování)

Belvedér v pojmenování konkrétní stavby: pražský Belvedér, vatikánský Belvedér

Beneš; Václav Beneš Třebízský

benzen

berla žezlo; 4. pád množ. č. berly

berla i berle podpěra při chůzi; 6. pád berla = berli, berle = berle; 4. množ. č. berle

Berlín (Berlin)

bernoláčtina i bernolákovština

Beskydy 3. pád Beskydám/Beskydům, 6. Beskydách/Beskydech, 7. Beskydami/Beskydy

bestseler i bestseller

beta-verze zkušební verze počítačového programu

beton

bezesporu i beze sporu nesporně

bezpočtu i bez počtu velmi mnoho

bezpochyby i bez pochyby jistě, nepochybně, určitě (asi, patrně)

beztoho beztak, stejně, tak jako tak

bezvěrec označení pro osobu mužského i ženského pohlaví

bezvýznamně

bianko nevyplněný nebo neúplně vyplněný, prázdný

Bible kralická i -> Kralická bible

bicykl kolo

bidlo (tyč), srv. -> bydlo

bídník 5. pád (zastarale) bídníče! i bídníku!

biftek 2. pád bifteku

big beat

Bílá hora návrší, vrch (např. místo bitvy v r. 1620)

Bílá Hora osada (část Prahy)

bilaterální česky: dvoustranný, oboustranný

Bílé Karpaty

Bílé moře

billboard

Bílý dům sídlo a úřad prezidenta USA

biograf kino; rod muž. neživotný, 2. pád biografu

biograf životopisec; rod muž. životný, 2. pád biografa

biologicko-ekologický biologický a ekologický (vědní obor)

biologicko-geografický biologický a geografický (pozorovací úsek)

bit nejmenší jednotka pro měření množství informace

bitcon malým písmenem začínající název firmy

bizarní

Blansko moravské okresní město; blanenský

Blansko název českých měst; blanský

Blanský les část šumavského podhůří

Blaťácké zlato název sýra

bleskosvod zařízení svádějící do země blesk; ne zcela správně -> hromosvod

blízký 2. stupeň bližší

Blízký východ označení části Afriky a Asie, která bývala součástí osmanské říše

bludička pohádková bytost

bludný Holanďan věčný nespokojenec

Bludný Holanďan Wagnerova opera

blůza

bm běžný metr (rolovaného zboží bez ohledu na jeho šířku)

Boccaccio dělení slova podle české výslovnosti Bo-cca-ccio i podle dělení obvyklého v příslušném jazyce Boc-cac-cio

bojkot

Bolívie i Bolivijská republika

Bolivijec, bolivijský

bonboniéra

BoPo bojový poplach

bor (v odborných textech) i bór (v běžných textech) chemický prvek

Bordeaux rod stř., nesklonné

borkyně častěji nahrazeno opisem: atletka, závodnice; 2. pád množ. č. borkyň/borkyní

borový (v odborných textech) i bórový (v běžných textech) vztahující se k chemickému prvku

Botič pražský potok

Boubínský prales

boutique i butik

boxer

Boží hod i Hod boží/Boží (vánoční svátek)

br. bratr

Brandýs, brandýští (obyvatelé)

Brahe, Tycho (bez de)

Brahms vlastní jméno; 2. pád Brahmse

brambor rod muž.

brambora rod žen.

brána 7. pád branou/bránou; množ. č.: 2. bran, 3. branám/bránám, 4. brány, 6. branách/bránách, 7. branami/bránami

Braník část Prahy; 2. pád Braníka/Braníku, branický

brankař i brankář

Branky, body, vteřiny název televizní relace

bratr 1. pád množ. č. bratři i (zastarale) bratří

bravura

Brazílie i Brazilská federativní republika

brebta i brepta

Brecht, Bertolt

brejle i brýle rod žen., pomnožné

breviář i brevíř

briefing i brífink

briketa

Brněnský drak název vlaku

brněnští obyvatelé, ale Brněnští

Brněnští obyvatelé Brna, ale brněnští obyvatelé

Broadway ulice v New Yorku; 2. pád Broadwaye, 3. a 6. pád Broadwayi, 4. pád Broadway, 7. pád Broadwayí

Brokoff, Ferdinand Maxmilián a Jan čeští barokní sochaři

brom (v odborných textech) i bróm (v běžných textech) chemický prvek

bronchitida i bronchitis

brontosaurus 2. pád jedn. č. brontosaura, 3. pád brontosaurovi atp.; 1. pád množ. č. brontosauři (obvyklé) i brontosaurové (nepoužíváno)

brousicí např. stroj

brousící kdo nebo co brousí

brožura

Brueghel, Jan starší, zvaný Sametový vlámský malíř a grafik

Brueghel i Bruegel, Pieter starší, zvaný Selský nizozemský malíř a kreslíř

bruneta i brunetka

brutto

brýle i brejle rod žen., pomnožné

brynza

brzděn zabržďován

brzdicí např. kotouč

brzdící kdo nebo co brzdí

brzký od: brzo

březen 2. pád března

Březina, Otokar

bři i bří zkratka pro bratři/bratří

citoslovce

Bubeneč část Prahy, rod muž. i žen.

Budapešť, budapešťský

Buddha, buddhista, buddhistický

buddhismus (stylově neutrální) i buddhizmus

Budějovice 3. pád Budějovicím/Budějovicům

budicí např. proud

budící kdo nebo co budí

bufet rod muž.

bufet rod stř., nesklonné

bůh 3. pád bohu

Bukurešť, bukurešťský

buldozer

bulletin

burison (stylově neutrální) i burizon

burský oříšek

búrská válka

busola (stylově neutrální) i buzola

busta i bysta

buš rod muž. i žen.

butik i boutique

buvol

bydlo obydlí, srov. -> bidlo

bych: já bych (kdybych), ty bys (kdybys), on by (kdyby), my bychom (kdybychom), vy byste (kdybyste), oni by (kdyby)

byrokracie

být s to dokázat, moci, umět, zvládnout

byte i bajt základní jednotka paměťové kapacity (8 bitů); značka B

bytový i bajtový vztahující se k byte/bajt

býv. bývalý

°C stupeň Celsia

c. a k. císařský a královský (1804–1918)

c. k. císařský královský (1804–1918)

ca i cca asi, cirka, kolem, přibližně

C6 formát papíru (od C0 po C11; mezi písmenem a číslovkou bez mezery)

Cádiz

Carroll, Lewis pseudonym angl. spis. Charlese Dodgsona

causa i kauza

ccm krychlový/kubický centimetr cm3

CD-přehrávač přehrávač kompaktních disků

CD-ROM kompaktní disk CD-disk

celk. celkem, celkově, celkový

ceník

centrismus (stylově neutrální) i centrizmus

centrum střed; 2. pád centra (jet do centra města)

Centrum název; 2. pád Centrumu i Centru (nakoupit v Centrumu)

Cidlina

cigareta Petra

cikán příslušník antropologické skupiny

Cikán příslušník národa

cílevědomě příslovce

Cincinnati rod stř., nesklonné

cirhóza* i ciróza

cirk starořímská aréna (též geologický termín); 2. pád jedn. č. cirku atp.; srv. -> cirkus

círk. církevní

církevněslovanský k církevní slovanština (jazyk)

cirkus představení se živými zvířaty, artisty, klauny atp. nebo mumraj, shon, zmatek; skloňuje se – na rozdíl od -> cirk – 2. pád jedn. č. cirkusu atp.

citron*

civilněprávní k civilní právo (spor)

clearing i klíring

cm3 krychlový/kubický centimetr ccm

CNN televizní zpravodajská agentura (Central News Network)

Co (angl.) obchodní společnost (Company)

Coca-Cola společnost vyrábějící nápoj kokakolu

comics i komiks

computer i komputer češtinou kodifikované termíny pro minipočítač

CSc. kandidát věd (-> Ph.D., -> Th.D.)

cukrú citoslovce

cylindr

cyrilice i -> kyrilice

č. česky, český i číslo

č. j. číslo jednotné

č. mn. číslo množné

čapkovský … humor

čas – časové údaje

11.15 = 11 hodin 15 minut (ne 11,15),

11:15 = 11 minut 15 sekund,

11,15 = 11 celých 15 setin sekundy

čas. časopis, časopisecký

časově … ohraničený

ČD České dráhy; zkratka má ve větě množné číslo

čec/čce červenec/července

Čedok Česká (dříve Československá) dopravní kancelář

Čech

Černá hora název hory, vrchu

Černá Hora republika státu Srbsko a Černá Hora (dříve součást bývalé SFRJ a Jugoslávie); rovněž název několika našich obcí

černoch příslušník antropologické skupiny; černošští (obyvatelé)

čerstvý možnosti rozdělení slova: čer-stvý i čers-tvý i čerst-vý

červen 2. pád června

Červená karkulka, Karkulka pohádková postava (připouští se i: Červená Karkulka)

červenomodrobílý (prapor) obsahující barvy červenou, modrou a bílou

čes. česky, český

Česká lékařská komora

Česká obec sokolská Sokol

Česká republika zkratka ČR

České vysoké učení technické

Česko jednoslovné označení České republiky

česko-francouzský český a francouzský (slovník)

Českomoravská vrchovina

Český ráj

čestná plaketa F. Palackého

ČEZ České energetické závody; zkratka má ve větě jednotné číslo (ČEZ zdražil elektřinu; akcie ČEZu)

čís. číslo

číslo faxové/telefonní např. 123 456 789; členění vnitřních podnikových tel. linek 333, 4444 i 44 44; s mezinárodní předvolbou např. + 042 123 456 789

číslo kladné se znaménkem plus, např. +5 [plus pět]

číslo normy např. ČSN EN 28601; také i 33 5620

číslo označující toleranci či přibližnost se znaménkem plus minus, např. ±8 [plus minus osm]

číslo poštovní směrovací např. 111 50 (trojčíslí, mezera, dvojčíslí)

číslo záporné se znaménkem minus, např. –9 [minus devět]

čistění i čištění

čisticí např. prášek

čistící kdo nebo co čistí

čítanka obecné označení typu díla

čj. i č. j. číslo jednací

ČKD tradiční název podniku Českomoravská-Kolben-Daněk

člověk 3. pád člověku

čp. i č. p. číslo popisné

ČR Česká republika (od 1993)

ČRo Český rozhlas

čs. československý

ČSFR Česká a Slovenská Federativní Republika (1990–1992)

čtvereční metr čtvereční; v odborném vyjadřování jen čtverečný

čtverečný metr čtverečný (v odborném vyjadřování); jinak i čtvereční

čtyři 2. pád čtyř/čtyřech, 7. čtyřmi (s čtyřmi knihami), avšak dvojné tvary čtyřma (nohama)

čtyřistaletý i čtyřsetletý

d’Artagnan

dabing i dabink

Dálný východ označení pro území ve východní Asii podél pobřeží Tichého oceánu

Damokles

damping i dumping

dát vazební spojení s tímto slovesem (mj.) vyjadřuje, že se něco děje v souhlase s naší vůlí, na náš popud nebo že něco přikazujeme: dát si … potvrdit průkaz, připravit účet, přivézt uhlí, ušít oblek

datum 2. pád data, 3. i 6. datu, 4. datum, 7. datem; množ. č.: 1. i 4. data, 2. dat, 3. datům, 6. datech, 7. daty; datový, datovací, datovat (antedatovat)

datum např. 27. ledna 1990, 27. 1. 1990, 27. I. 1990, 27/1 1990, 27/I 1990; V Praze 27. 1. 1990 (ne V Praze, 27. 1. 1990)

Davis cup Davisův pohár -> DC

Davisův pohár Davis cup -> DC

dB decibel

DC Davis cup, Davisův pohár mezinárodní tenisová soutěž mužských družstev

dcera 6. pád dceři

dceřiná buňka, firma

de facto ve skutečnosti

de iur podle práva, právně

debetní … karta = taková, jejíž majitel má v bankovním ústavu uloženy peníze, které prostřednictvím karty vybírá -> kreditní

děd Vševěd pohádková postava

defenziva* obrana

definice 2. pád množ. č. definic/definicí

děkan 1. pád množ. č. děkani/děkanové; děkanka

dekret

Dekret kutnohorský i -> Kutnohorský dekret

děleno (značka :, popř. / nebo vodorovná zlomková čára), např. 5 : 2 [pět děleno/ku dvěma]

dělicí např. stěna

dělící kdo nebo co dělí

DEM kód německé marky

demokracie vláda lidu (spojení lidová demokracie je nadbytečné)

demokrat 1. pád množ. č. demokraté i demokrati

demonstrace hromadný projev požadavků, protestu; názorné předvedení

demonstrant 1. pád množ. č. demonstranti

den 3. pád dni/dnu, 6. dni/dnu, ale ve dne; množ. č.: 1. dni/dny i (knižně) dnové (… ubíhali), 2. dní/dnů, 4. dni/dny

Den díkůvzdání

Den Evropy (9. května)

Den lidských práv

Den matek

Den vítězství den 8. května, svátek (dříve slaven 9. května); výročí konce 2. světové války

deník

denně, dennodenně

denní, dvoudenní

deodorant i dezodorant

departement územní správní jednotka (např. ve Francii)

department sekce státního úřadu (státní department USA = ministerstvo zahraničí)

des. desátnice, desátník

desén (stylově neutrální) i dezén

desetihaléř i desetihalíř i desítihaléř i desítihalíř

desetikoruna i desítikoruna

desettisíckrát

designace

designér kdo se zabývá designem

deska 2. pád množ. č. desek/desk

Destinnová, Ema

Dětský dům název obchodního domu

deviza* úvěrový a platební dokument vyjádřený v cizí měně, pomyslné peníze

devíza* heslo, přednost, zásada

dezén i (stylově neutrální) desén

deziluze*

dezinfekce*

dezodorant i deodorant

dezorientace*

dg. i Dg. diagnóza

diagnóza*

Dientzenhofer, Kilián Ignác a Kryštof naši barokní architekti

difuze*, difuzní*

DIK držitel investičních kuponů

dikobraz

díky předložka s 3. pádem vyjadřuje příčinu nebo zásluhu, v hodnotící platnosti vyjadřuje vztah k nějakému kladnému jevu; často ji ne zcela správně zaznamenáváme užitou v záporné souvislosti (díky nemoci)

DILIA Divadelní a literární agentura

Dillí rod stř., nesklonné

Diners Club typ platební karty

Diogenes

diplomat 1. pád množ. čísla diplomaté/diplomati

DiS. diplomovaný specialista – zkrácená podoba označení absolventů vyšší odborné školy bez rozlišení oboru; uvádí se za jménem, oddělena čárkou (Jan Vrba, DiS.)

disciplína, disciplinovaný

disertace (stylově neutrální) i dizertace

disfunkce častěji -> dysfunkce

disharmonie

disident

diskuse (stylově neutrální) i diskuze

disonance nesoulad, nesouzvuk

displej rod muž. i žen.

distribuce

divačka častěji nahrazeno opisem: návštěvnice, účastnice

Divadlo na Vinohradech v Praze

Dívčí škola název tramvajové nebo autobusové zastávky

divis spojovník

divizna

Divoký západ (v USA)

dizertace i (stylově neutrální) disertace

dl. dlouhý

dlaha i dláha

DM německá marka

dn. dnes, dnešní

DnV Divadlo na Vinohradech

doba čas, období, omezený časový úsek (doba žní, doba kamenná, …); není vhodné zaměňovat s (srv.) -> lhůta, -> termín

Dobříš rod žen.; dobříšští (obyvatelé)

doc. docent

dočista docela, úplně i do čista (vyprat tričko do čista)

dodavatelsko-odběratelský dodavatelský a odběratelský (vztah)

dohromady souhrnně, společně, spolu, v jeden celek i do hromady (přidat něco do hromady haraburdí)

dojemně

dokonce ba i (částice) i do konce (vydržet až do konce)

doktorand čekatel na jmenování doktorem

doktrína

doleva nalevo, na levou stranu, vlevo; ve směru zásad politické levice (řadit se doleva v politickém spektru)

domnělý

domněnka

domobrana podle složení slova by se mohlo dělit dom-obrana

Don Juan postava z uměleckých děl

donašeč i donášeč

donedávna i do nedávna ještě nedávno

donekonečna i do nekonečna ustavičně

donchuán svůdce

doping i dopink

doprava opak -> doleva; pohyb, přemisťování (synonymum k: přeprava), též odvětví organizující toto přemisťování

dopravce instituce nebo osoba provádějící dopravu a přepravu

dosyta

dotace veřejný příspěvek, podpora bez určení účelu použití; srv. -> subvence

dr. h. c. doktor honoris causa

dr. i Dr. doktor, doktorka

dráha 7. pád drahou/dráhou; množ. č.: 2. drah, 3. drahám/dráhám, 6. drahách/dráhách, 7. drahami/dráhami

drama 2. pád dramatu

dramaturgyně 2. pád dramaturgyň/dramaturgyní i dramaturžka

dravec označení pro osobu/živočicha mužského i ženského pohlaví

dráždicí např. prostředek

dráždící kdo nebo co dráždí

drén

drenáž

dres

drezína

drezura

drogerie*

DrSc. doktor věd

druhá světová válka

Drutěva Družstvo tělesně vadných

družba mládenec; rod muž.

družba přátelství; rod žen.

družička

družstvo označení mužského i ženského sportovního kolektivu

dř. dříve, dřívější

dto i dtto detto právě tak, rovněž, totéž

duben 2. pád dubna

Duch svatý i -> svatý Duch

dům U Minuty

dumping i damping

dur „tvrdá“ hudební stupnice (Es dur, F dur); rod stř., nesklonné

Dürrenmatt, Friedrich

Düsseldorf

Dušanbe rod stř., nesklonné, dušanbský

Dušičky den 2. listopadu, církevní svátek; rod žen., pomnožné; dušičkové počasí

dutky i důtky karabáč; rod žen., pomnožné

důvod to, čím se ospravdelňuje, vysvětluje nebo vyvrací oprávněnost, správnost něčeho – vystihuje závislost, na níž se podílí faktor lidského chtění (důvod absence; důvodem, proč jsem nepřišel, byla má lenost; důvod k zákroku; uvést důvody; zdravotní důvody); nesprávné je např.: zavřeno z technických důvodů

dva krát tři metry (plošný rozměr), dva krát tři (je šest)

dva, dvě 7. pád dvěma (s dvěma knihami, s dvěma rukama)

dvacet jedna i jedenadvacet i jednadvacet; dvacátý první i jedenadvacátý i jednadvacátý

dvacet pět i pětadvacet; dvacátý pátý i pětadvacátý atp.

dvakrát i 2krát i 2× (déle, denně, měř)

DVD Digital Versatile Disc

dveře i dvéře rod žen., pomnožné, 2. pád dveří atp., 7. dveřmi

dvěstěletý i dvousetletý

dvěstětisící i dvousettisící

dvojčlenný i dvoučlenný

dvojdílný i dvoudílný

dvojfázový i dvoufázový

dvojhláska

dvojhlavý i dvouhlavý

dvojklaný

dvojmístný i dvoumístný

dvojpólový i dvoupólový

dvojramenný i dvouramenný

dvojslabičný i dvouslabičný

dvojstranný i dvoustranný

dvojtřídní i dvoutřídní

dvojzápas, dvojutkání

dvou- -> dvoj-

dvouhra

dvouhrbý

dvouletka

dvoutakt (hovorové)

dymián i -> tymián

dynastie

dysfunkce i -> disfunkce

DzP daň z příjmu

džajv i jive

džentlmen i gentleman

džez i jazz

džínsy i džíny

džudo i judo

džus

e (mj.) elektron i Eulerovo číslo

e+ pozitron

e– elektron

e-mail elektronická pošta

egoismus i egoizmus

Eiffel, Gustav konstruktér pařížské věže, hovorově nazývané Eiffelka/Eiffelovka

EKG elektrokardiograf i elektrokardiogram

ekonomicko-politický ekonomický a politický (vývoj)

ekvivalentní česky: rovnocenný, se stejnou platností/účinností

ekzém

el. elektrický

elektrický týkající se elektřiny, jí napájený, poháněný

elektronický elektrický, založený na elektronice nebo ji využívající, např. hudební nástroj (takový, u kterého vzniká zvuk elektrickými kmity v tónových generátorech)

EMĚ Elektrárna Mělník

emise vydávání, vypouštění, vysílání (meteorologicky množství znečišťujících příměsí dostávající se z určitého zdroje do ovzduší)

empir i empír

enfant terrible člověk nekonvenčního chování uvádějící do rozpaků své okolí; jako citátový výraz se neskloňuje

epidemie

erotomanie

esej rod muž. i žen.

euro měnová jednotka (skloňování podle vzoru město); bankovní značka EUR, grafická značka

eV elektronvolt

ev. i event. eventuálně, eventuální

eventuálně, eventuální

evergreen

exaktnost

excelence čestný titul Jeho Excelence, Vaše Excelence

excerpt i excerptum

existence

exkluzivní*

exlibris i ex libris

expertiza*

exponát předmět vystavený na výstavě, v muzeu (nadbytečné je spojení vystavený exponát)

expres podst. jm. i příd. jm. nesklonné i příslovce

exspirace doba účinnosti (použitelnosti) léku; zkracováno EXP

extrém, extremista

f (v hudbě) forte = silně

F např. farad i fluor

°F stupeň Fahrenheita

fa firma; pádové tvary: fy = firmy, = firmě, fu = firmu, fou = firmou

fair play

fakír

Fakultní nemocnice s poliklinikou na Bulovce

falckrabě/falckrabí dělení podle původu slova falc-krabě

Faltys vlastní jméno; 2. pád Faltyse

FAMU Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění

farao i faraon*

faseta i fazeta

fašista 1. pád množ. č. fašisté

fata morgána 2. pád faty morgány atp.

faux pas rod stř., nesklonné

favorit rod muž., neživotný (automobil zn. Favorit); 2. pád favorita/favoritu, 4. favorit/favorita; množ. č. 1. favoriti

favorit rod muž., životný, 2. pád favorita; množ. č. 1. favorité/favoriti

fazeta i faseta

FEBIO název firmy (FEničův BIOgraf)

féerie i férie

fenomén jev, úkaz; rod muž. neživotný, 2. pád fenoménu

fenomén vynikající člověk; rod muž. životný, 2. pád fenoména

ff (v hudbě) fortissimo = velmi silně

fff (v hudbě) forte fortissimo = co nejsilněji

Fida Finanční a daňové poradenství

figura

figurína

fíkus

fil. filozofický, filozofie

Fiľakovo slovenské město

filé rod stř., nesklonné

filharmonik člen filharmonického orchestru

filmový festival obecný název kulturní akce

filoložka

filozof*, filozofie*

finále rod stř., nesklonné; 7. pád též finálem

finalista, finálový

finální

FISYO Filmový symfonický orchestr

fluor (v odborných textech) i fluór (v běžných textech) chemický prvek

fobie

Foerster, Josef Bohuslav 2. pád Foerstera/Foerstra

fólie

folklor*, folklorní

FOMA Fotografické materiály

FORTRAN počítačový jazyk (formula translation)

fortuna štěstí

Fortuna bohyně osudu

fosilie

fr. i franc. francouzský, francouzština

francouzské národní shromáždění

francouzština i franština

františkán člen mnišského řádu

františkánský klášter obecné pojmenování (nějakého) kláštera františkánů; Františkánská zahrada (v Praze)

frekvence

Frýdek-Místek 2. pád Frýdku-Místku atp.; frýdecko-místecký

ft stopa

Ft maďarský forint

Fuchs vlastní jméno; 2. pád Fuchse

fúze

fyzika*

fyzikálněchemický* k fyzikální chemie

fyzikálně-chemický* fyzikální a chemický zároveň (proces)

g gram

G giga- (miliarda základních jednotek)

galaxie soustava s miliardami hvězd

Galaxie naše hvězdná soustava

galerie*

Gándhí zvaný Mahátma, celým jménem Móhandás Karamčand Gándhí

garance i garancie

garderoba

garnitura

generálně, generální

geneze*

genmjr. generálmajor

genplk. generálplukovník

genpor. generálporučík

gentleman i -> džentlmen

geodezie* zeměměřictví

geoložka

gerila i guerilla

gestapo dělení ge-sta-po (Geheime Staatspolizei)

ghetto

glóbus koule znázorňující např. zemský povrch, 2. pád glóbu/glóbusu; množ. č.: 1., 4. a 7. glóbusy/glóby

Globus nákupní středisko (2. p. Globusu)

gobelín i goblén

van Gogh

gól

grafitti

Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov název podniku založeného na družstevním principu

grapefruit i grep

gratulace česky blahopřání

grémium 2. pád grémia, 3. i 6. grémiu, 4. grémium, 7. grémiem; množ. č.: 1. i 4. grémia, 2. grémií, 3. grémiím, 6. grémiích, 7. grémii

grobián i krobián

zkr. pro generální ředitelství

guerilla i gerila

Guinea 2. pád Guineje/Guiney, 3. i 6. Guineji, 4. Guineu, 7. Guinejí/Guineou

Guinness pivovar, značka piva

Guinness, sir Alec britský herec

Guinnessova kniha rekordů

guvernér

gymnázium* 2. pád gymnázia, 3. i 6. gymnáziu, 4. gymnázium, 7. gymnáziem; množ. č.: 1. i 4. gymnázia, 2. gymnázií, 3. gymnáziím, 6. gymnáziích, 7. gymnázii

gynekologie

h haléř/halíř i hekto- (sto základních jednotek) i hodina

h. hodina (lat. hora) i hora

ha hektar

Halas vlastní jméno; 2. pád Halase

Hamburk

Hammett, Samuel Dashiell

Haná

handicap i hendikep česky nerovnost podmínek

Hannover dělení slova Han-no-ver

happening

happy end

Harapes vlastní jméno; 2. pád Harapesa

hardware

harpagon obecné označení lakomce

Harpagon postava z uměleckých děl

hasicí např. přístroj

hasící kdo nebo co hasí

hasit rozkazovací způsob has!, příčestí hašen

haše rod žen. i hašé rod stř., nesklonné

hattrick česky: dosažení tří vítězství za sebou, vstřelení tří gólů za sebou týmž hráčem v jednom utkání

Havajské ostrovy

Havlíček; Karel Havlíček Borovský

Hefaistos

helikoptéra česky vrtulník

Helsinky rod žen., pomnožné, 2. pád Helsinek/Helsink

hendikep i handicap česky nerovnost podmínek

Herecká asociace

Herodes

Herrmann, Ignát

Hewlett-Packard (Bill H. a Dave P., zakladatelé společnosti); české dělení Hew-lett-Pa-ckard

hifi i hi-fi i Hi-Fi vysoká věrnost reprodukce (high fidelity)

Himálaj rod muž.

hinduista 1. pád množ. č. hinduisté; hinduismus i hinduizmus

hist. historie, historicky, historický

historickokulturní k historie kultury

historickomaterialistický k historický materialismus

historicko-společenský historický a společenský (kontext)

historickosrovnávací (metoda)

hl. hlavní, hluboký

hl. m. hlavní město

Hlavní nádraží název stanice/zastávky městské hromadné dopravy (např. pražského metra)

hledisko 2. pád množ. č. hledisek/hledisk

hlodavec označení pro osobu/živočicha mužského i ženského pohlaví

hlomoz i lomoz

hloubicí např. stroj

hloubící kdo nebo co hloubí

hluchoněmý hluchý i němý

hmoždíř i moždíř

hned kvůli časové neurčitosti příslovce jsou vyjádření typu „přijdu hned“ nevhodná

Ho Či Minovo Město dříve Saigon

hobby i hoby obojí rod stř., nesklonné

Hod boží i Boží hod (vánoční svátek), též Hod Boží

hod. hodina

hodinky Prim

hojicí např. mast

hojící kdo nebo co hojí

hokejista 1. pád množ. č. hokejisté

holicí např. strojek

holící kdo nebo co holí

holínky

Hollywood

holocaust (holokaust) systematické masové vyhlazování evropských Židů německými nacisty v období 2. světové války; přeneseně masové vyhlazování národa, genocida

Hongkong

honicí např. pes

honící kdo nebo co honí

Horácius i Horatius

hormon

horor

hosp. hospodářský, hospodářství

hospitace přítomnost při vyučování ze studijních nebo kontrolních důvodů

hospitalizace umístění nemocného v nemocnici nebo léčebném ústavu

hospitalizovat uložit na lůžko v nemocničním zařízení (nadbytečné je: hospitalizovat v nemocnici)

hospodářka např.: podniková, školní; srv. -> hospodyně

hospodářskogeografický k hospodářská geografie

hospodářskoorganizační k hospodářská organizace

hospodářskopolitický k hospodářská politika

hospodářsko-politický hospodářský a politický (vývoj)

hospodářskosprávní k hospodářská správa

hospodářsko-technický hospodářský a technický (odbor)

hospodyně žena, která umí hospodařit, vede domácnost; 2. pád množ. č. hospodyň/hospodyní; srv. -> hospodářka

host 1. pád množ. č. hosté/hosti

Hostivice obec sousedící s Prahou, rod ženský (jet do Hostivice, nikoli do Hostivic)

hot-line telefonický servis poskytovaný registrovaným uživatelům služeb, typicky počítačových programů; česky technická podpora

hotel 6. pád množ. č. hotelech/hotelích

hotel Slovan

hPa hektopascal

hrabě v jedn. č. rod muž., 2. a 4. pád hraběte; množ. č. rod stř.: 1. a 4. hrabata, 2. hrabat

Hradec Králové, královéhradecký

hradišťský

Hromnice název církevního svátku; rod žen., pomnožné, 3. pád Hromnicím/Hromnicům

hromosvod termín v zásadě nesmyslný; srv. -> bleskosvod

hrozinka i rozinka

hrubec označení pro osobu mužského i ženského pohlaví

hřídel rod muž. i žen., množ. č.: 2. pád hřídelí/hřídelů, 3. hřídelím/hřídelům, 6. hřídelích, 7. hřídelemi/hřídeli

citoslovce

hudebně-literární hudební a literární (pásmo/pořad)

hudebněvědný k hudební věda

hudebně vzdělávací

Hudební divadlo v Karlíně

humanismus (stylově neutrální) i humanizmus

Humenné, humenský

Hus vlastní jméno; 2. pád Husa

husa 2. pád množ. č. hus/husí

husita 1. pád množ. č. husité

husitské války

hybernové mnišský řád

hyenismus (stylově neutrální) i hyenizmus

hygienicko-epidemiologický hygienický a epidemiologický (institut)

hyper- předpona pro nad-, nadmíru, pře-, přes-, super

hypotéka, hypoteční

Hz hertz

Charta Organizace spojených národů

Charvátsko i -> Chorvatsko přednostně Chorvatsko; Charvát i Chorvat přednostně Chorvat; charvátský i chorvatský přednostně chorvatský

chemicko-mechanický chemický a mechanický (prostředek)

chemickotechnologický k chemická technologie

Chemnitz dříve Karl-Marx-Stadt

chirurgyně, 2. pád množ. č. chirurgyň/chirurgyní i chiruržka

chladicí např. zařízení

chladící kdo nebo co chladí

chléb i chleba

chlor (v odborných textech) i chlór (v běžných textech) chemický prvek

chodicí např. panenka

chodící kdo nebo co chodí

chomáč i chumáč

Chorvatsko i -> Charvátsko přednostně Chorvatsko; Chorvat i Charvát přednostně Chorvat; chorvatský i charvátský přednostně chorvatský

chrám sv. Jiří

chrom (v odborných textech) i chróm (v běžných textech) chemický prvek

chtít může mít nejednoznačný výklad v případech, kdy jej není možno pochopit ze souvislosti, např.: „babička chce nakoupit“ (chce jít na nákup nebo chce, aby jí někdo nakoupil); „nechceš připravit kávu?“ (připravíš kávu? nebo mám ti připravit kávu?)

chunta i junta

chybět být nepřítomen, scházet; 3. os. č. množ. chybějí/chybí; -> chybit

chybit minout se, netrefit, udělat chybu; 3. os. č. množ. chybí; -> chybět

idea 2. pád ideje/idey, 3. i 6. ideji, 4. ideu, 7. idejí/ideou; množ. č.: 1. i 4. ideje/idey, 2. idejí, 3. ideám/idejím, 6. ideách/idejích, 7. ideami/idejemi

ideál vysoký, v podstatě nedosažitelný cíl, vzor; slovo se obvykle nadužívá a nevhodně stupňuje (např. ideálnější podmínky) – správně dokonalé, optimální, vzorné

iglú rod stř., nesklonné

Ikaros postava starořecké báje; 2. p. Ikara

Ikarus značka autobusů; jízda v ikarusu

image rod muž. i žen., ojediněle i stř.; česky: dobré jméno (obchodní značky, podniku, výrobku), obraz (jevu, osoby, věci) často záměrně pěstovaný s cílem získat úspěch, představa, reputace

imise meteorologicky znečišťující příměsi ve vzduchu vyjádřitelné jednotkami hmotnosti na jednotkový objem, důsledek emisí

impulz*

indián cukrářský výrobek i příslušník antropologické skupiny

indisponovaný česky přechodně nezpůsobilý obvyklého výkonu

individuálně, individuální

individuum 2. pád individua, 3. i 6. individuu, 4. individuum, 7. individuem; množ. č.: 1. i 4. individua, 2. individuí, 3. individuím, 6. individuích, 7. individui

Indonésie, indonéský

ing. i Ing. (uvnitř věty ing.)

iniciativa dělení slova i -ni-ci-a -ti-va

iniciovat česky: dát podnět/popud k něčemu, podnítit něco

Inka označení člena vládnoucí rodiny, člena kečujsky mluvící etnické skupiny i obyvatele incké říše bez ohledu na etnický původ

Innsbruck dělení Inns-bruck

instalatér

Institut klinické a experimentální medicíny

intenzivní*

inter- předpona pro mezi-

internet (propojené počítačové sítě) i Internet (vlastní jméno celosvětové informační a komunikační sítě) – po letech tápání se v současnosti setkáváme většinou s psaním malého počátečního písmene, což lze vítat zejména ve vyjádřeních „jdu na internet“, „hledal jsem internetem“ atp. (internet zde jako extranet, intranet)

interrupce ukončení těhotenství

interview česky rozhovor (publicistika); rod muž., 2. pád interviewu i rod stř., nesklonné

invalida 1. pád množ. č. invalidé/invalidi

inventura

inzerát

ion i iont

Irák i Irácká republika

Írán i Íránská islámská republika

ischias

islám

Istanbul

ITAR-TASS ruská informační tisková agentura

izolace*

j. č. jednotné číslo

j. š. jižní šířka

2. i 4. pád /mne, 3. mi/mně, 6. mně, 7. mnou

zdůraznění neobvyklého pojetí: oblast Já

Jaderské moře i moře Jaderské

jachta 2. pád množ. č. jachet/jacht

jachting i jachtink

jak/jako příslovce i spojka, např. „kluk jako buk“ (jen v obecné češtině ve srovnávacím významu: lépe jak dosud, starší jak já, více jak polovina; spisovně -> než)

jakoby jako, takřka (dělat jakoby nic, chovat se jakoby lhostejně) i jako by (jako bych, jako bys; jako kdyby)

JAMU Janáčkova akademie múzických umění

Jan XXIII.

Janské Lázně

Janský, Jan

jaro 6. pád na jaře/o jaru/po jaru

Jaroměř rod žen.

Jasnost historický titul Jeho Jasnost

Jawa podle původních majitelů továrny Janečka a Waltera

jazyk 6. pád jazyce/jazyku

jazykověkulturní k jazyková kultura

jazz i džez

jedenadvacet i jednadvacet i dvacet jedna; jedenadvacátý i jednadvacátý i dvacátý první

jedenapůl i jeden a půl počet udávaný první částí je o půl jednotky větší

jedenapůlkrát

jedenapůlmetrový měřící jeden a půl metru

jedenapůlnásobek

jedenatřicet i jednatřicet i třicet jedna

jednohlasně nebo jednomyslnězvolit – protože to neznamená zvolit „jedním hlasem/jednou myslí“, je přesnější vyjádření všemi hlasy

jednota bratrská obecné označení kolektivního sdružení

její o jedné osobě: z jejích (knih, úspěchů nějaké ženy); o více osobách: z jejich (knih, úspěchů více žen)

jemně

jen i jenom vymezuje jednoznačně: jen s tebou, jen pro dospělé; nejasné je „výtah jen pro tři osoby“, protože výtahem může jet i nižší počet osob než „jen“ uvedené tři

jenž rod muž. v jedn. č.: 2. jehož/něhož, 3. jemuž/němuž, 4. živ. jehož/jejž, neživ. jejž, 6. němž, 7. jímž/nímž; rod stř. v jedn. č.: 1. jež, 2. jehož/něhož, 3. jemuž/němuž, 4. jež/něž,

6. němž, 7. jímž/nímž; rod žen. v jedn. č.: 1. jež, 2., 3., 6. a 7. jíž/níž, 4. již/niž; množ. č.: rod muž. 1. a 4. živ. již, neživ. jež, rod stř. a žen. 1. a 4. jež, dále všechny rody 2. jichž/nichž, 3. jimž/nimž, 6. nichž, 7. jimiž/nimiž

JETE Jaderná elektrárna Temelín

jezdec pravověrný šachový termín (nesprávně laicky kůň); v dostihové terminologii označení profesionála, který ve své kariéře vyhrál méně než 50 dostihů, srv. -> žokej

jezinka pohádková bytost

jezuita člen církevního řádu

jidáš zrádce, druh pečiva

Jidáš biblická postava

jihočeský kraj jižní Čechy, krajina v jižních Čechách

Jihočeský kraj i kraj Jihočeský název bývalé správní jednotky

Jiráskovo … dílo

Jiří 6. pád Jiřím avšak o svatém Jiří

Jiří z Poděbrad

Jiskra název lodi

jitřenka jitřní hvězda (zpravidla Venuše)

jive i džajv

jizlivost i jízlivost

jižan obyvatel jižních zemí, popř. přívrženec Jihu ve válce proti Severu v USA

Jižní Amerika světadíl Latinská Amerika

jižní Čechy

jižní Evropa část kontinentu

jm. jméno

jod (v odborných textech) i jód (v běžných textech) chemický prvek

jogging

joule fyzikální jednotka

Joule fyzik

joystick ovladač počítače, dělení jedině joy-stick

jr. junior, mladší

jsi i jste s malým písmenem i v dopisech

jubileum 2. pád jubilea, 3. i 6. jubileu, 4. jubileum, 7. jubileem; množ. č.: 1. i 4. jubilea, 2. jubileí, 3. jubileím, 6. jubileích, 7. jubilei

judo i džudo

JUDr. doktor (obou) práv

jun. junior, mladší

junta i chunta

Jupiter jméno (např. boha), 2. pád živ. Jupitera; název planety 2. pád neživ. Jupitera/Jupiteru

K draslík i kelvin (neoznačuje se stupni) i koruna (u nás jako měna 1892–1918 a 1939–1945)

k. o. knokaut

kalhoty rod žen. pomnožné, 6. pád kalhotách

kalicí např. lis

kalící kdo nebo co kalí

Kanagom lepidlo

Kancelář prezidenta republiky

kancerogen -> karcinogen

káně (dospělý pták) rod stř. i žen.; (kání mládě) rod stř.

kanon* dělo

kánon obvykle soubor pravidel

kaňon úzké hluboké údolí

kanonický stanovený za normu

kantýna

kaolin*

kap. kapitalismus i kapitola

kapie, kapiový

kapitalismus (stylově neutrální) i kapitalizmus

Kapské Město

karcinogen i kancerogen látka vyvolávající nádorové bujení

kari i karí obojí rod stř., nesklonné

kariéra

karkulka čepec

Karkulka, Červená karkulka (i Červená Karkulka) pohádková postava

Karlovy Vary 2. pád Karlových Var/Karlových Varů

karoten

karton* tužší papír (i karton cigaret)

kartotéka, kartotéční, kartotékový

Karviná, karvinský i karvínský

kasematy (stylově neutrální) i kazematy rod muž., pomnožné, 2. pád kasematů/kazematů; rod žen., pomnožné, 2. pád kasemat/kazemat

kasino

kat. katolický

katalog česky: obrázkový ceník, seznam, soupis; 6. pád množ. č. katalozích

kategorie

kation i kationt

katolická církev obecné označení

kausa i causa

kázat rozkazovací způsob kaž! -> kazit

kazematy -> kasematy

kazeta*

kazit rozkazovací způsob kaz! -> kázat

KB zkratka Komerční banky i značka pro kilobajt/kilobyte

koruna československá (1919–1939) i koruna česká (od 1993)

Kčs koruna československá (1945–1993)

kdo s koho

KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

kdyby -> aby, -> bych; kdyby ses (viděl) atp.

kečup

kedluben rod muž. i kedlubna rod žen.

kempink např. kempink U Věže

kešú oříšky; příd. jm. nesklonné

KGB sovětská tajná policie; zkratka má ve větě ženský rod

kHz kilohertz

kilobajt i kilobyte jednotka kapacity informace (1 024 bajtů/bytů)

kindžál i kinžál

kiosek dělení slova ki-osek i kiosk

kivi nelétavý noční pták, žijící na Novém Zélandu; rod muž., množ. č.: 1. pád kiviové, 6. kiviech/kiviích

kiwi ovoce, plod liány; rod stř., nesklonné

klakson

Klatovy-město název železniční stanice/zastávky

Klaus vlastní jméno; 2. pád Klause

klenot šperk zhotovený v jednom, nanejvýš několika málo provedeních (korunovační klenoty) -> šperk

klenotnice místnost nebo schránka pro uložení klenotů; Klenotnice na Pražském hradě, v Loretě atp.

kleptomanie

klient dělení slova kli-ent

klimakterium

klín 2. pád (ženského) klína i (dřevěného) klínu

klíring i clearing

klížicí např. lis

klížící kdo nebo co klíží

klozet

km kilometr

km2 čtvereční/čtverečný kilometr

kníže 2. a 4. pád knížete

Kobylisy část Prahy

kojenec označení pro osobu/živočicha mužského i ženského pohlaví

kokakola nápoj vyráběný společností Coca-Cola

koktajl i koktejl

kol. kolega i kolektiv

kolébka i kolíbka

kolega 6. pád množ. č. kolezích

kolegium

kolchoz převzato z ruštiny

kolie pes

kolna i kůlna

kolonáda Tržního pramene

koma termín z: astronomie, hudby, jazykovědy, optiky

kóma hluboké bezvědomí

Komerční banka, a. s., Praha název firmy-akciové společnosti

komiks i comics

kompars (stylově neutrální) i komparz

komputer i computer češtinou kodifikované termíny pro minipočítač

komputerizace (ne c-)

komunismus (stylově neutrální) i komunizmus

komunista 1. pád množ. č. komunisté

koncert

koneckonců konečně, nakonec

Koněpruské jeskyně

konfederace sdružení, spojení, spolek, svazek

Konfederace svaz 11 vzbouřeneckých jižanských států, které neúspěšně válčily v občanské válce proti Severu (1861–1865)

Konfederace politických vězňů

Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě název politického jednání

konjunktura

konkrétní

konkurz*

konsenzus

konsignace

konsolidace

konsorcium

kontejner

kontinuálně, kontinuální

kontradmirál

kontrolovat provádět kontrolu; mít pod svým vlivem, ovládat, řídit

kontrovat doprovázet někoho druhým hlasem; ve sportu vyrovnávat opačným pohybem, provádět protipohyb, odpovědět na soupeřův bod vzápětí svým bodem, popř. dávat flek v kartách

kontroverze

konzerva*

konzilium*

konzultace*

konzum*

kopule i kupole

Kordillery

Korea 2. pád Koreje/Korey, 3. i 6. Koreji, 4. Koreu, 7. Korejí/Koreou

korektura

koridor

Kos vlastní jméno; 2. pád Kosa

kosekans i kosekanta

Kosmas 2. pád Kosmase/Kosmy

kosmonaut 1. pád množ. č. kosmonauti – termín kosmonaut(ika) razili Rusové, srv. -> astronaut

kosmos vesmír; 2. pád kosmu (letět do kosmu)

Kosmos název; 2. pád Kosmosu (jít na film do Kosmosu)

Kostelec nad Černými lesy

kostěný

košikář i košíkář

kotangens i kontangenta

koupaliště Džbán

kovboj

kovolijec i kovolitec

kovoryjec i kovorytec

Kozak Kožedělné závody Klatovy

kožešina i kožišina

kožešník i kožišník

kpt. kapitán, kapitánka

kraj Jihočeský i Jihočeský kraj název bývalé správní jednotky

král. královský, království

Kráľ, Fraňo slovenský spisovatel

Kráľ, Janko slovenský básník

kralevic i králevic

Kralická bible i Bible kralická

Králický Sněžník pohoří i hora

Králíky obec; 2. pád Králík/Králíků, 6. Králíkách; králický

kralovražda

Královská cesta v Praze

krášlicí např. prostředek

krášlící kdo nebo co krášlí

krát (značka ×): 5× [pětkrát, pětinásobně], 5 × 7 [pět krát sedm]

Kraus vlastní jméno; 2. pád Krause

kráva množné č.: 2. krav, 3. kravám/krávám, 4. krávy, 6. kravách/krávách, 7. kravami/krávami

kreativita česky: tvoření, tvořivá činnost, tvořivost

kreditní … karta = taková, jejímž prostřednictvím držitel získává finanční prostředky (úvěr), které nemá v bance uloženy; často se užívá místo správného -> debetní

Kresčak

kreslicí např. podložka

kreslící kdo nebo co kreslí

Kripo (v Německu) kriminální policie

kritérium

kritik 1. pád množ. č. kritici/kritikové (koncovka -ové je považována za stylově vyšší)

krize

krkonošští (obyvatelé)

KRNAP Krkonošský národní park (správa KRNAPu, jednali jsme s KRNAPem)

krobián i grobián

kromě příslovce a předložka s 2. pádem užívaná k vyjádření výjimky a k přidání či vyjádření existence něčeho navíc

Kroměříž rod žen.

Kronika trojánská i Trojánská kronika

kropicí např. konev

kropící kdo nebo co kropí

krouticí např. moment

kroutící kdo nebo co kroutí

krystal

kř. křesťanský, křesťanství

křísicí např. prostředek

křísící kdo nebo co křísí

křížové (křižácké) výpravy

ks kus

kuba hlupák, pokrm

Kuba Jakub

kuchyň i kuchyně

kuchyň 4. pád kuchyň; množ. č. 2. kuchyní;

kuchyně 4. pád kuchyni; množ. č. 2. kuchyň

kůlna i kolna

kultura, kulturní

kulturněhistorický k historie kultury

kulturněpolitický ke kulturní politika

kulturně-politický kulturní a politický (jde jednak o politiku, jednak o kulturu)

kůň množ. č.: 2. pád koní/koňů, 3. koním/koňům, 7. koni/koňmi

kůň Šemík zvířecí jméno

kupole i kopule

kupon*

kupř. kupříkladu, ku příkladu

kupříkladu i ku příkladu

kur pták

kůr kruchta

kúra léčení

kůra povrch, slupka

kuriózní (kuriosní)

kurz*

kurzor

Kuřim rod žen.

Kutnohorský dekret i Dekret kutnohorský

kVA kilovoltampér

kvečeru i k večeru

květen 2. pád května

Květen 1945 (též Květnová revoluce, Pražské povstání)

Květná neděle název církevního svátku

Květnová revoluce (též Květen 1945, Pražské povstání)

kviz i kvíz

kvóta

kvůli předložka s 3. pádem vyjadřuje důvod nebo účel činnosti

kWh kilowatthodina (v odborných textech i kW. h nebo kW h)

Kyjev

kyrilice i cyrilice

l litr

L římská číslice 50

L. S. místo pro razítko (pečeť)

L & K Laurin a Klement

labsko-oderský labský a oderský (průplav)

Lábus vlastní jméno; 2. pád Lábuse

ladicí např. stupnice

ladící kdo nebo co ladí

laguna

lahev i láhev

lakomě

lakomec označení pro osobu/živočicha mužského i ženského pohlaví

lama* buddhistický mnich, tibetský kněz; rod muž.

lama zvíře; rod žen.

lančmít i lunchmeat

Lány 2. pád Lán/Lánů

laser

lat. latina, latinský (ne lať.)

Latinská Amerika světadíl

Jižní Amerika

latinskoamerický k Latinská Amerika

lazar nemocný, ubožák

Lazar biblická postava

Lázně Bělohrad oficiální název města

Lázně Bohdaneč oficiální název města

Lázně Kynžvart oficiální název města

Lázně Libverda oficiální název města

lázně Teplice označení „lázně“ není součástí oficiálního jména města

lb libra, pound (anglo-americká jednotka hmotnosti)

LCD-panel

leader i lídr

léčebně-preventivní/výchovný léčebný a preventivní/výchovný (pobyt)

LED-dioda

leden 2. pád ledna

Legenda o svaté Kateřině název literárního díla

lehkoatletický k lehká atletika

lechtat

Leibniz, Gottfried Wilhelm

lepicí např. páska

lepící kdo nebo co lepí

lešticí např. pasta

leštící kdo nebo co leští

Letiště Praha název pražského letiště

letištní

letnice označení pro Svatodušní svátky (vývoj směřuje k psaní: Letnice)

léto 6. pád v létě/po létu; množ. č. 6. letech/létech (rocích) i létech (letních obdobích)

letora

-letý desetiletý chlapec; nesprávně desetileté narozeniny, desetileté výročí

Lewis Carroll -> Carroll

lhůta doba určená ke splnění nějaké povinnosti – udává se v časové jednotce (hodiny … dny … měsíce atp.), často se uvádí v zákonech; srv. -> doba, -> termín

liána

Libye 2. p. Libye, 3., 4. a 6. p. Libyi, 7. p. Libyí

lidičky (… žili)

Lidové noviny název deníku

Lidový dům

lídr i leader

líh 2. pád lihu atp. s -i -

lijec i litec

Liko Lihovary a konzervárny

lilipután

lípa 7. pád lipou/lípou; množ. č.: 2. lip, 3. lipám/lípám, 6. lipách/lípách, 7. lipami/lípami

lipový i lípový

listopad 2. pád listopadu

litec i lijec

literárněestetický k literární estetika

literárněhistorický k literární historie

literárně-hudební literární a hudební (pořad)

literárněkritický k literární kritika

literárněvědný k literární věda

literatura

Litomyšl rod žen.; litomyšlský

live příd. jm. nesklonné; česky (hovorově): přímo, živě vysílaný, vytvářený

live příslovce, hovorově naživo, živě

livrej rod žen.

ližina podklad pod břemeno

loajalita

lobby nesklonné, rod stř. i ženský, lobbovat, lobbista

lobovat ve sportu (za)hrát míč lobem

loď 2. pád lodě/lodi; množ. č.: 1. lodě/lodi, 7. loděmi/loďmi

Loděnice (u Berouna) rod ženský

lodžie krytý nevystupující balkon; síň přiléhající k budově a opatřená sloupy na otevřené straně

log logaritmus (o základu 10)

Loira (počeštěný název) i Loire (orig. název fr. řeky)

lokál

Lokomotiva Beroun český sportovní klub

Lokomotíva Košice slovenský sportovní klub

lomoz i hlomoz

Londýn

loreta kaple

Loreta v Praze na Hradčanech

lože lůžko

lóže např. v divadle

LP dlouhohrající (gramofonová deska)

Lstg libra šterlinků

Ltd (anglicky) společnost s ručením omezeným

Ludvík XIV.

luh koželužský přípravek i louka

lumírovec

lunchmeat i lančmít

luza i lůza

Lužický Srb

lux jednotka osvětlení i vysavač

lx lux

lyceum 2. pád lycea, 3. i 6. lyceu, 4. lyceum, 7. lyceem; množ. č.: 1. i 4. lycea, 2. lyceí, 3. lyceím, 6. lyceích, 7. lycei

Lysá hora

lýtko množ. č.: 3. pád lýtkám/lýtkům, 7. lýtkami/lýtky

m metr i mili- (tisícina základní jednotky)

m2 čtvereční/čtverečný metr

m3 krychlový/kubický metr

M mega- (milion základních jednotek) i římská číslice 1 000

m mikro- (miliontina základní jednotky)

mA mikroampér

mA miliampér

mm mikrometr

m. m. minulého měsíce

m. r. minulého roku

MA. uvažovaný titul pro magistra umění

Má vlast název hudebního díla

madam i madame

madona obecné označení typu uměleckého díla

Madona pro název konkrétního obrazu (Panna Maria s dítětem-Ježíškem), Madona Ochranitelka, Růžencová Madona

Madonna umělecké jméno americké zpěvačky (vl. jménem Madonna Louise Veronica Ciccone)

magnetoskop kdysi normalizovaný výraz pro přístroj k nahrávání a přehrávání videokazet; neujal se -> videomagnetofon, videopřehrávač, videorekordér

magnezium*

magnificence titul Jeho/Vaše Magnificence

mahagonový

machiavelismus i machiavelizmus

Machiavelli, Niccol?

Máchovo jezero

make-up i mejkap

Malá Strana část Prahy

malárie

Mallorca 2. p. Mallorcy i Mallorky atp.

Malý oznamovatel název novinové rubriky

management česky: systém a metody řízení, vedení (skupina manažerů)

manažer

mandarinka

Mánes vlastní jméno; 2. pád Mánesa

maniak 1. pád množ. č. maniaci/maniakové

mánie, maniakální

manifestace veřejné politické shromáždění, průvod

manikúra i manikýra

manšestr

mantinel česky: hranice, vymezení místa a pravidel nějaké činnosti; zvýšený okraj hrací plochy (hokej, kuželník)

manuálně dělení slova ma-nu-ál-ně

manuální dělení slova ma-nu-ál-ní

manžel množ. č.: 1. pád manželé, ve významu „ženatí muži“ i manželové, 4. manžele/manžely, 7. manželi/manžely

maraton*

maratonkyně*

margarín

Mariánské Lázně

marihuana

markrabě/markrabí dělení podle původu slova mark-rabí

Marťan obyvatel Marsu

marxista

Masaryk, Tomáš Garrigue

masarykovec

maser fyzikální přístroj

masér kdo provádí masáž

masopust označení pro období od Tří králů do Popeleční středy

Massachusetts rod stř., nesklonné

matematicko-fyzikální matematický a fyzikální (rozbor, ústav)

matematickostatistický k matematická statistika

materiálně, materiální

materiálně-technický materiální a technický (útvar)

mates i matjes

Mates vlastní jméno; 2. pád Matesa

matiné dopolední koncert, představení, slavnost (nadbytečné je spojení dopolední matiné)

Matys vlastní jméno; 2. pád Matyse

maximálně nejvíce; nevhodně ve vyjádření „potřebovat něco maximálně do pátku“ – lépe nejdéle do pátku

MB značka pro megabajt/megabyte

McBain

McDonald’s název jídelen

medaile Za zásluhy

mediální

medailon*

medicína

mědiryjec i mědirytec

médium 2. pád média, 3. i 6. médiu, 4. médium, 7. médiem; množ. č.: 1. i 4. média, 2. médií, 3. médiím, 6. médiích, 7. médii

medúza

megabajt i megabyte vyšší jednotka kapacity informace (MB)

megalomanie

mechanismus i mechanizmus

mejkap i make-up

Melbourne, rod muž., 2. pád Melbournu i stř., nesklonné

melodram 2. pád melodramu

měnicí např. buben

měnící kdo nebo co mění

menu rod stř., nesklonné

mermomocí i mocí mermo stůj co stůj, všemožně, vší mocí, za každou cenu

měřicí např. přístroj

měřící kdo nebo co měří

mesaliance i mezaliance společensky nerovný sňatek

měsíc v jiném než odborném hvězdářském významu doba 28 až 31 dnů, dvanáctina roku; nebeské těleso obíhající kolem Země: měsíc v úplňku (-> Měsíc); v hvězdářství obecné označení pro jakoukoli planetární družici

Měsíc v odborném (hvězdářském) vyjadřování název nebeského tělesa-družice obíhajícího kolem Země (přistání na Měsíci) -> měsíc

měštka i měšťka

metalíza (barevná) lesklá povrchová úprava

metan

meteor tělísko o rozměrech nejvýše několika milimetrů, které se po vniknutí do zemské atmosféry rozžhaví a vypaří, někdy s doprovodným světelným efektem

meteorit meteor, který při průniku zemskou atmosférou neshoří (aspoň ne zcela, zejména je-li mimořádně velký) a dopadne na zemský povrch (tunguzský meteorit)

metoda plánovitý postup k dosažení cíle

metodika nauka o metodě, pracovní postup

mezaliance i mesaliance společensky nerovný sňatek

mezanin

mezinárodněpolitický k mezinárodní politika

mezinárodněprávní k mezinárodní právo

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro

Mezinárodní měnový fond

Mgr. magistr i monseigneur

MHz megahertz

Microsoft americké dělení Mi-crosoft, české též Mic-rosoft

mikina součást oblečení

mikrofon

mil. milion

Milet i Milétos starověké řecké město

milion* dělení slova mi-li-on

Milost titul Jeho/Vaše královská Milost

mimo předložka s 4. pádem má čtyři významy: nějaké místo nebo stav nejsou zasaženy dějem; neshoda s předpokladem, proti; omezení, výjimka (kromě – vlak jezdí denně mimo středu); připojení, přidání (kromě, vedle toho)

mimoto i mimo to kromě, vedle toho

mimozemšťan

min i min. minuta

min. minimální, minimum i ministerstvo, ministr

minerální voda Poděbradka

minesengr i minnesänger

miniatura

miniaturní dělení slova mi-ni-a -tur-ní

minimální nejmenší, nejnižší – vzhledem k významu slova je nesmyslné nejminimálnější

Ministerstvo financí ČR

ministryně 2. pád množ. č. ministryň/ministryní

minus

mísicí např. stroj

mísící kdo nebo co mísí

Mississippi řeka; rod stř. i žen., nesklonné

Mississippi stát; rod stř., nesklonné

Místní úřad v Praze 5-Zbraslavi

mistr Jan Hus historický akademický titul Jana Husa s malým písmenem (ale zkratka M. Jan Hus)

mistral

mistrová pracovnice vedoucí dílnu, pracovní četu -> mistryně

mistrovství světa obecný název sportovní akce

mistryně nositelka čestného titulu vynikajícího sportovce, šampionka, vítězka sportovní soutěže -> mistrová

mítink

mizantrop*

mizogyn

mj. mimo jiné

mjr. major, majorka

ml. mladší

mladoboleslavský k Mladá Boleslav

mladočech

mláticí např. stroj

mlátící kdo nebo co mlátí

mld. miliarda

Mléčná dráha název hvězdné galaxie

mléko 6. pád mléce/mléku

Mme paní (madame)

mn. č. množné číslo

mobbing „vyštípávání“ z pracoviště

mocí mermo i mermomocí stůj co stůj, všemožně, vší mocí, za každou cenu

modem zařízení na předávání dat po telefonních linkách (modulátor a demodulátor)

modlicí knížka

modlící se kdo se modlí

mohamedán

moll „měkká“ hudební stupnice (cis moll, f moll); rod stř., nesklonné

mongol mongoloidní člověk i příslušník antropologické skupiny i druh tkaniny

Mongol občan Mongolska

Mont Blanc i Montblank; montblanský

monzun

mor. moravský

Moravská brána název přírodního útvaru

moravskoslezský k moravské Slezsko

Moravský Slovák

moře část oceánu se specifickým vodním režimem, v širším smyslu oceán i spousta, velmi mnoho

moře Jaderské i Jaderské moře

Moře klidu název měsíčního útvaru

Mosambik

Moskva dělení Mos-kva (běžnější) i Mosk-va

most Legií název mostu

Most Legií název tramvajové nebo autobusové zastávky

moto i motto heslo, průpověď (obvykle -tt-)

mozzarella

moždíř i hmoždíř

Mr. pan (Mister)

mrazicí např. zařízení

mrazící kdo nebo co mrazí

Mrs. paní (Mistress)

MS-DOS mikropočítačový operační systém

Mšené-lázně

MU Masarykova univerzita (v Brně)

místní úřad

MUC kandidát všeobecného lékařství

mučicí např. nástroj

mučící kdo nebo co mučí

MUDr. doktor veškerého lékařství

můj rod muž. v jedn. č.: 2. mého, 3. mému, 4. živ. mého, neživ. můj, 6. mém, 7. mým; množ. č.: 1. živ. /moji, neživ. /moje, 2. a 6. mých, 3. mým, 4. /moje, 7. mými

můj rod stř. v jedn. č.: 1. a 4. /moje, 2. mého, 3. mému, 6. mém, 7. mým; množ. č.: 1. a 4. /moje, 2. a 6. mých, 3. mým, 7. mými

můj rod žen. v jedn. č.: 1. /moje, 2., 3. a 6. /mojí, 4. moji/mou, 7. mou/mojí; množ. č.: 1. a 4. /moje, 2. a 6. mých, 3. mým, 7. mými

mul humus, tkanina; rod muž. neživotný, 2. pád mulu

mul zvíře; rod muž. životný, 2. pád mula

múza umělecká schopnost

Múza bohyně

muzeum 2. pád muzea, 3. i 6. muzeu, 4. muzeum, 7. muzeem; množ. č.: 1. i 4. muzea, 2. muzeí, 3. muzeím, 6. muzeích, 7. muzei

muž 3. pád muži/mužovi; 1. množ. č. muži/mužové (koncovka -ové je považována za stylově vyšší)

mužik ruský sedlák

mužík k muž (zdrobnělina; malý muž)

MVDr. doktor veterinárního lékařství

MW megawatt

mýdlo Šeřík

mys Dobré naděje

mýtus, mytický

mzda smluvená odměna za práci (ve smyslu zákona se mzdou rozumí odměna zaměstnanců v podnikatelské sféře); srv. -> plat

n libovolné kladné číslo i nano- (miliardtina základní jednotky)

N dusík i newton

n. nábřeží i nad (ve jménech obcí) i náměstí i následující

n. l. našeho letopočtu

n. m. nad mořem

N/A zkratka pro neznámo, neuvádí se

naboso i na boso chodit

Na Dlouhém lánu název ulice

nábožensko-filozofický* náboženský a filozofický (traktát)

nábožensko-sociální náboženský a sociální (pohyb)

nábřeží Kapitána Jaroše pojmenování ulice

Nadas Nakladatelství dopravy a spojů

Nadatur Nakladatelství dopravy a turistiky

nádraží Praha-Smíchov

nahoru navrch, směrem k vyššímu místu/postavení, vzhůru; avšak vystoupit na (vysokou) horu

nájem dočasné užívání věci za úplatu majiteli; nájemné

najmout za úplatu převzít k dočasnému užívání (byt, taxi); zjednat za plat k nějaké práci (zedníka na stavbu chaty)

náměstí 14. října (Čtrnáctého) název náměstí

náměstí Míru název náměstí

Náměstí Míru název stanice pražského metra

nanečisto i na nečisto v konceptu, v předběžné podobě/úpravě

nanejvýš

Napajedla (u Zlína) pomnožné (… jsou městem s bohatou historií; v Napajedlích se dochovalo …)

napohled i na pohled na oko, ne opravdu, zdánlivě

napoprvé

nápověda napovídání

nápravněvýchovný k nápravná výchova

napravo na pravé straně, na pravou stranu; na pravé straně politického křídla

např. například, na příklad

například i na příklad kupříkladu (zkratka jen např.)

nár. národní

narcisista i narcista

narkoman 1. pád množ. č. narkomani

národnědemokratický k národní demokracie

národněhospodářský k národní hospodářství

národněosvobozenecký k národní osvobození

národněsocialistický k národní socialismus

národněsociální strana

Národní divadlo

národohospodářský

nárůst podst. jm.

narychlo i na rychlo

nařčení i nařknutí

násl. následující (strana/strany)

Naše řeč název časopisu

našeptavač i našeptávač

naštěstí i na štěstí bohudík; šťastnou náhodou

NATO Organizace Severoatlantické smlouvy, Severoatlantická aliance

naturismus i naturizmus umělecký směr; hlásání návratu k přirozenému životu, oslavování přírody (specifickým projevem je kolektivní nahota jako vyšší forma nudismu)

navečer kvečeru

ND Národní divadlo

neandertálec pračlověk

Neapol

nebo ve větě bez čárky při dvou zaměnitelných možnostech (podej mi nějaké noviny nebo časopis), avšak při vyjádření protikladu s čárkou (odjíždíš dnes, nebo zítra?)

Nečas vlastní jméno; 2. pád Nečase

neděle 2. pád množ. č. neděl (týdnů) i neděl/nedělí (nedělních dnů)

nechat (mj., spíše hovorově) vazební spojení s tímto slovesem užíváme, děje-li se něco ne zcela z naší vůle, jestliže něco jen trpíme nebo snášíme: nechat … propadnout vstupenku, se oklamat, se přemluvit, si do něčeho mluvit

Nejvyšší soud ČR

Někdo zdůraznění neobvyklého pojetí: on je (pan) Někdo

ne-li částice

něm. němčina, německý

není-liž

nepříjemně

nepřítomně

nerudovské … básnictví

Neřest pojmenování sochy

Neslovan

nespravedlivost i nespravedlnost

neštovice choroba; rod žen., pomnožné

neštovice puchýřek s tekutinou; rod žen.

neteř i neť

netýkavka

nevědomě

nevypočitatelný i nevypočítatelný

newton fyzikální jednotka; rod muž., 2. pád newtonu

Newton vlastní jméno; rod muž., 2. pád Newtona

nezvladatelný i nezvládatelný

než lépe než dosud, starší než já, více než polovina (ne jak); čárka před spojku patří, následuje-li celá věta – obvykle se slovesem (třída nespokojeně hučela, než přišel učitel), avšak následuje-li jen větný člen – bez určitého slovesa – před spojkou čárka není (jsem vyšší než sousedovic Tonda)

Niger řeka i stát

Nigérie i Nigerijská federativní republika; Nigerijec; nigerijský

Nigerská republika stát (též Niger); Nigeřan; nigerský

Nisa

nit 2. pád nitě/niti; množ. č.: 1. a 4. nitě/niti, 7. nitěmi; ale niťař

nízkofrekvenční k nízká frekvence

Nizozemské království i Nizozemsko

Nobelova cena míru

Noc na Karlštejně název uměleckého díla

noha část lidského nebo zvířecího těla; 2. pád množ. č. noh i nohou (obvyklejší), 6. pád nohách i nohou (obvyklejší), 7. pád nohama (děvče s dlouhýma štíhlýma nohama); co jen tvar nohy připomíná, avšak nepatří lidem či zvířatům, má normální skloňování (před nohami židle)

nonstop

Norimberk

nota hudební značka

nóta písemné oznámení

Novákové nositelé jména Novák

Novákovi členové rodiny Nováků

Nové Město čtvrť v Praze

Nové Město na Moravě (obec)

Nové Město nad Metují (obec)

nový rok budoucí nebo právě začínající rok

Nový rok den 1. ledna, svátek

Nový svět Amerika

Nový Svět název ulice v Praze

Nový zákon část bible

npor. nadporučík, nadporučice

nprap. nadpraporčík, nadpraporčice

nrtm. nadrotmistr, nadrotmistryně

NsP Nemocnice s poliklinikou

nudismus i nudizmus kult propagace nahoty, nižší forma naturismu

O3 ozon (trikyslík)

O. K. ano, dobře, správně, ujednáno, všechno v pořádku

oáza*

oba, obě 7. pád oběma (s oběma knihami, s oběma rukama)

Občanská demokratická aliance/strana

občanskoprávní k občanské právo

občas čas od času, časem, chvílemi, někdy, tu a tam

obden i ob den každý druhý den

Obecní dům název pražské památky

Obecní zastupitelstvo ve Lhotě

obejmutí i objetí k: obejmout

oběť množ. č.: 3. pád obětem/obětím, 6. obětech/obětích, 7. oběťmi

obezita, obézní

obch. obchodní

obilnina i obilovina

objednavatel i objednávatel

objemově … závislý

objetí i obejmutí k: obejmout

obkladač i obkládač

oblíbenka i oblíbenkyně 2. pád množ. č. oblíbenkyň/oblíbenkyní

obol i obolos i obolus

obrat dělení podle významu: o-brat (někoho o peníze), nebo ob-rat (zvrat)

obsahově-významový obsahový a významový (rozbor)

obyvatel 2. pád množ. č. obyvatel/obyvatelů

obzvlášť, obzvláště, obzvláštní

oceán velká souvislá vodní plocha mezi pevninami (synonymem není výraz moře); na zeměkouli jsou čtyři: Atlantský, Indický, Severní ledový, Tichý

oceloryjec i ocelorytec

ocún

odb. odborný

Odbor školství Obvodního úřadu v Praze 3

odborně … zaměřený

odbory neoficiální označení

odd. oddělení (ne odď.)

oddřít udělat těžkou práci (hovorově) -> odřít

odedávna dávno, od dávných dob

Oděsa, oděský (občan), oděšští (obyvatelé)

odesilatel i odesílatel

Odolena Voda 2. pád Odoleny Vody, 3. a 6. Odoleně Vodě, 4. Odolenu Vodu, 7. Odolenou Vodou; odolenovodští (obyvatelé)

odpočitatelný i odpočítatelný

odpočívadlo

odpověď 7. pád množ. č. odpovědmi/odpověďmi

odpovědnost i zodpovědnost

odpřísahat

odpřisáhnout

odřít např. koleno i těžkou prací vykonat -> oddřít

odstřihnout

odvaděč i odváděč

ofenziva*

ofenzivní*

off-line není přímo spojeno

oficiálně, oficiální

ofsajd

OH olympijské hry (též hydroxid)

OHES obvodní/okresní hygienicko-epidemiologická stanice

ohromně

ochutnavač i ochutnávač

oj i voj u vozu -> voj

oko v množném čísle rozlišujeme část lidského nebo zvířecího těla (holčička s modrýma očima) od věcí oku podobných nebo jej připomínajících neživotných (s pytláckými oky)

okres Brno-venkov správní jednotka

Olomouc rod žen.

ombudsman veřejný ochránce práv

omeleta i amoleta

on rod muž. v jedn. č.: 2. pád ho/jeho/jej/něho/něj, 3. jemu/mu/němu, 4. ho/jej/něj a život. ještě i jeho/něho, 6. něm, 7. jím/ním; množ. č.: 1. živ. oni, neživ. ony, 2. jich/nich, 3. jim/nim, 4. je/, 6. nich, 7. jimi/nimi

ona rod žen. v jedn. č.: 2., 3. a 7. pád /, 4. ji/ni, 6. ; množ. č.: 1. ony, 2. jich/nich, 3. jim/nim, 4. je/, 6. nich, 7. jimi/nimi

ono rod stř. v jedn. č.: 2. pád ho/jeho/jej/něho/něj, 3. jemu/mu/němu, 4. ho/je/jej//něj, 6. něm, 7. jím/ním; množ. č.: 1. ona, 2. jich/nich, 3. jim/nim, 4. je/, 6. nich, 7. jimi/nimi

On, Ona zdůraznění citového vztahu, např. v básnictví: On a Ona

on-line přímé spojení

op. dílo, opus (hudební skladba)

opatření vzhledem k různým významům je spojení „přijmout opatření“ bez dalšího výkladu nezřetelné

opékat i opíkat

oplatek rod muž. i oplatka rod žen.

opletačka

oponentura

oprať řemen k řízení spřežení, který drží kočí

optimální nejpříhodnější, nejvhodnější, relativně nejlepší – nestupňuje se (méně/více optimální, optimálnější, nejoptimálnější …); obvykle by mělo být všude tam, kde je použito slovo „ideální“

orient východ

Orient východní země

originálně, originální

ortodoncie i ortodontie

osinkocementový přídavné jméno k osinkocement

Oslo hl. město Norska, oselský nebo osloský

OSN

Osvětim město v Polsku; rod ženský, 2. pád Osvětimě i Osvětimi (obvyklejší)

oštěpař i oštěpář

otec 5. pád otče!

otevřít rozkazovací způsob otevřete!

otěž řemen na řízení (jednoho) jízdního nebo tažného zvířete, který drží jezdec

OU odborné učiliště i Ostravská univerzita

obecní/obvodní/okresní úřad i Orientální ústav

outsider

ovce 2. pád množ. č. ovcí i (řidčeji) ovec

ovladač i ovládač

ovšem odporovací spojka vyjadřující evidentnost, obvyklost či zřejmost obsahu následující věty: všichni ho varovali, ovšem on neposlechl = nejen že nedbal varování, ale obecně nemívá ve zvyku poslouchat rady jiných; srv. -> ale

oxid, oxidace

oxygen

ozon*

p. pan, pán, pana, pánové i pod ve jménech obcí

pacient dělení slova pa-ci-ent

PaedDr. doktor pedagogiky

Pákistán i Pákistánská islámská republika

Palác kultury

palác Smiřických

palivoenergetický např. průmysl

paměť množ. č.: 3. pád pamětem/pamětím, 6. pamětech/pamětích, 7. pamětmi/paměťmi

pan např. pan Dvořák

pán nějaký muž

Pán Bůh

pancéř i pancíř část zbroje

Pankrác část Prahy, rod muž. i žen.

Panna orleánská

panoráma rod stř., 2. pád panoramatu/panorámatu i rod žen., 2. pád panorámy

panoramatický

par excellence

pára 7. pád párou (opařit se), avšak spojení plnou parou; množ. č.: 2. par, 3. parám/párám, 6. o parách/párách, 7. parami/párami

paradentóza i paradontóza i parodontóza

parafín

paragon

Paraguay 2. pád Paraguaye, 3. a 6. pád Paraguayi, 4. pád Paraguay, 7. pád Paraguayí

paratyf i paratyfus

paraván

pardon

Pardubická juniorka název sportovního turnaje

parfém

Parlament ČR

parmazán i parmezán

parodontóza i paradentóza i paradontóza

participovat česky: mít podíl/účast, podílet se, účastnit se

partikulární česky: částečný, členěný, dílčí, odstředivý

partitura

partiturový

Partizánske slovenské město

Paříž rod žen.

pasáž Černá růže

pásek rod muž.; -> páska

pasivní*

pasivum*

páska rod žen.; -> pásek

patison

patos

pauza pomlčka

paže celá lidská horní končetina, ruka

P/E burzovní termín poměru posledního kurzu k zisku na akcii

pečicí např. trouba

pečící kdo nebo co peče

pedagog, pedagožka

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

pedagogickopsychologický k pedagogická psychologie

pedagogicko-psychologický pedagogický a psychologický (ústav)

pedikúra i pedikýra

Peking

pelargonie

peněžní částka 13,50 Kč nebo Kč 13,50 = třináct korun padesát haléřů; Kč 37, nebo 37 Kč = třicet sedm korun (nesprávně 37,)

penicilin*

peníz finanční prostředek; množ. č.: 2. pád peněz, 7. penězi; označení jednotlivé mince; množ. č.: 2. pád penízů, 6. penízech, 7. penízi

Pensylvánie členský stát USA (Pennsylvania, pojmenovaný podle zakladatele kolonie 1681/82 bankéře W. Penna)

penze*, penzista*

penzion*

penzum*

pepita rod stř., nesklonné i příd. jm., nesklonné i pepito rod stř.

Pepsi-Cola společnost vyrábějící nápoj pepsikolu

pepsikola nápoj vyráběný společností Pepsi-Cola

permanentní nepřetržitý, stálý (k tomu hovorově permanentka)

pero i péro

peron*

peroxid dělení per-o -xid i pe-ro-xid

perpetuum mobile rod stř. i stř., nesklonné; česky: utopický stroj pohybující se/pracující bez dodávání energie, věčný motor

personál

Perun

perzekuce*, perzekvovat* (politicky ap.) pronásledovat

perzián*

pes Vořech zvířecí jméno

pestrobarevný k pestrá barva

pětadvacet i dvacet pět; pětadvacátý i dvacátý pátý

pětihaléř i pětihalíř

Petrus vlastní jméno; 2. pád Petruse

petržel rod žen., 2. pád petržele

petúnie

pěvkyně 2. pád množ. č. pěvkyň/pěvkyní

P. F. (p. f.) pour féliciter (novoroční blahopřání)

Pfleger; Gustav Pfleger Moravský

Ph.D. doktorský titul namísto dřívějších CSc. a DrSc. (uvádí se za jménem)

PharmDr. doktor farmacie

PhDr. doktor filozofie

PhMr. magistr farmacie, lékárník

paní

piano

Piccadilly londýnská ulice

Piccadilly Circus londýnské náměstí

pikat při dětské hře hlídat určité stanoviště, zvané pikola, kam ostatní hráči nemohou

ping-pong stolní tenis, pingpongový (míček)

Pinkas vlastní jméno; 2. pád Pinkase

pirožek rod muž. i pirožka rod žen.

pisánská šikmá věž

pisárna i písárna

písemně

Písmo svaté bible

pizza 2. pád jedn. č. pizzy; pizzerie označení prodejny nebo restaurace

plakát

plaňka tyčka v plotě

pláňka planý strom

plast plastická hmota; vhodnější výraz pro „umělou hmotu“

plastický plastická guma, mapa, operace, plastické vylíčení příběhu, plastický zvuk; plastická hmota = makromolekulární látka zpracovaná teplem nebo tlakem

plastový např.: květináč, odpad

Plasy 2. pád Plas/Plasů, 3. Plasům, 6. Plasech/Plasích, 7. Plasy

plat pravidelná finanční odměna za práci určitých zaměstnanců (ve smyslu zákona se platem rozumí odměna zaměstnanců rozpočtových a příspěvkových organizací); srv. -> mzda

platforma česky: báze, hledisko, program, stanovisko, základna

plato rod stř. i plató rod stř., nesklonné

playback

playdoyer rod muž., 2. pád playdoyeru i rod stř., nesklonné

play-off vyřazovací systém sportovních soutěží

plebej i plebejec

plech 6. pád množ. č. plechách

plenka i plínka

pleonasmus (stylově neutrální) i pleonazmus

plisé i plizé

plisovaný (stylově neutrální) i plizovaný

plk. plukovnice, plukovník

plnicí např. pero

plnící kdo nebo co plní

plomba

ploténka chrupavčitá destička mezi obratli

plotýnka např. u vařiče

plst i plsť množ. č.: 1. a 4. pád plsti, 3. plstem/plstím, 6. plstech/plstích, 7. plstmi

Pluto planeta; rod muž.

Plzeň-jih správní jednotka

P. O. Box poštovní schránka (post office box)

po Kr. po Kristu

poctivec označení pro osobu/živočicha mužského i ženského pohlaví

poč. počátkem

počítač

počitadlo i počítadlo

pod. podobně, podobný

podavač i podávač

Poděbrady lze dělit Podě-b-rady

pódium

podlaží soubor místností v budově ležící v téže úrovni

podle dělení slova v souladu s významem: po-dle (vedle), nebo pod-le (zbaběle)

podomácku i po domácku

podpaží i podpaždí

podrobit dělení slova podle významu: po-dro-bit (ubrus), nebo pod-ro-bit (podmanit si někoho … národ)

podřadicí (spojka)

podvědomí ne plně vědomá duševní činnost

podvlékačky i podvlíkačky

poeta dělení slova po-e-ta

Pohár vítězů pohárů název mezinárodní sportovní soutěže

pol. polovina

Polabí

polednice pohádková bytost

polévka i polívka

poliklinika

politbyro převzato z ruštiny

politickoekonomický k politická ekonomie

politicko-ekonomický politický a ekonomický (vývoj)

politura

Polka Es dur název hudebního díla

polokruh i půlkruh

polooblouk i půloblouk

polovina prostřední část, přesná půlka; větší/menší polovina je logický nesmysl – lépe: „menší část“, „nadpoloviční většina“ atp.

polyetylen*

Polyfemos i Polyfém

polytechnika

pomahač i pomáhač

pomněnka

ponton

pop-art

popel 2. pád popela/popele/popelu; množ. č.: 1. a 4. popele/popely, 7. popeli/popely

Popeleční středa název církevního svátku, Popelec

poprvé i po prvé ponejprv, prvně; v prvním případě

popř. popřípadě, po případě

popřípadě i po případě eventuálně, případně

populárně-vědecký populární a vědecký (článek, román)

por. poručice, poručík

poschodí jedno z podlaží nad přízemím, patro

Poslanecká sněmovna

poslankyně 2. pád množ. č. poslankyň/poslankyní

posunek i posuněk

Poštovní sazebník

potápěč

potenciál souhrn možností a schopností k určitému výkonu

potenciální k potenciál (potenciální energie); eventuální, možný, proveditelný, uskutečnitelný (potenciální řešení); spojení potenciální možnost je nadbytečné; potenciální je vždy správně namísto potencionální

pour féliciter zkráceně P. F. i p. f.

Pováží, povážský území kolem řeky Váh na Slovensku

Považská Bystrica

povědomě

povědomí povšechná vědomost o něčem; vědomí vztahu k určitému společenství

pověsit rozkazovací způsob pověs!

povinen, povinna, povinni, povinno

povinnost

povolání činnost, profese vykonávaná jako zaměstnání; v pravém slova smyslu by povoláním mělo být prvně vykonávané zaměstnání (činnost, kterou osoba vystudovala a na niž se připravovala v nějakém typu školského zařízení)

power-play rod žen., nesklonné

pozemšťan

pozn. poznámka

pplk. podplukovnice, podplukovník

pprap. podpraporčice, podpraporčík

práce 7. pád jedn. č. prací; množ. č.: 2. prací, 3. pracím, 4. práce, 6. pracích, 7. pracemi

pracovněprávní k pracovní právo

pracovněvýchovný k pracovní výchova

Prachovské skály název přírodního útvaru

prap. praporčice, praporčík

prase sudokopytník se štětinami, srv. -> vepř

Prašná brána

Pravčická brána

pravomoc 2. pád jedn., 1. a 4. množ. č. pravomoce/pravomoci; množ. č.: 3. pravomocem/pravomocím, 6. pravomocech/pravomocích

pravoplatný i právoplatný

pražané husité pražského křídla

Pražané obyvatelé Prahy

Pražské povstání (též Květen 1945, Květnová revoluce)

pražský

Prčice Sedlec-Prčice rod žen.

precedens rod stř., nesklonné i precedent rod muž.

precizní*

presbyterium

prestiž rod muž. i žen.

prezident*

prezidium i presidium i prezídium

primadona

primát prvenství; rod muž. neživotný, 2. pád primátu

primát živočich; rod muž. životný, 2. pád primáta

priorita časová přednost, prvenství, přednostní nárok (nadbytečné je hlavní priorita)

privilegium

problém otázka, kterou je třeba řešit

problematika okruh problémů

proboštství

procedura

procento (značka %): 11 % [jedenáct procent]; 11% [jedenáctiprocentní … např. pivo]

prof. profesor, profesorka

prognostika obor zabývající se vědeckým předvídáním pravděpodobného vývoje nějakého jevu, společnosti

prognóza odhad vývoje nějakého jevu, předpověď

progresivní*

prom. promovaný

promile (značka ‰): 3 ‰ [tři promile] = 0,3 % [tři desetiny procenta]; promile označuje tisícinu hodnoty veličiny považované za základ

promovat vazby ve větě: Karel Dvořák bude promován inženýrem; Jana Kovářová bude promována na doktorku

pronájem pronajmutí něčeho (dát byt do pronájmu a vybírat za to úplatu)

pronajmout dát do nájmu svůj majetek (a vybírat za to úplatu)

propan-butan 2. pád propan-butanu

prosím uvnitř věty obvykle funguje jako vsuvka; čárkami se odděluje pro zvýšení důrazu, ale nutně se oddělovat nemusí (stylově neutrální)

prosklený

protagonista hlavní hrdina, hlavní postava (nadbytečné je hlavní protagonista)

protéza

protežovat chránit, vlivně podporovat, prosazovat, zvýhodňovat (ke škodě jiného)

protěžovat (se) stávat se těžkým

protinožec označení pro osobu mužského i ženského pohlaví

provizorium*

prozatímní

průmyslově … vyspělý

průvodčí rod muž., 2. pád množ. č. průvodčích i rod žen., 2. pád množ. č. průvodčí

První máj (Svátek práce, 1. máj) den 1. května, svátek

př. Kr. před Kristem

př. n. l. před naším letopočtem

přece spojka i částice (ne přeci)

předhoří i předhůří

přednašeč i přednášeč

překladatel kdo překládá z jednoho jazyka do druhého v širším významu (zahrnuje překládání písemné i ústní)

Přemyslovec

přenašeč i přenášeč

přeprava doprava z místa na místo

přepravce instituce nebo osoba, pro kterou se provádí přeprava (přepravci jsou odesílatel i příjemce)

přerušení … těhotenství je logický nesmysl (přerušení předpokládá pokračování); zákrok takto označovaný znamená ukončení těhotenství

přesčas i přes čas nad stanovený čas

přesídlenka i přesídlenkyně

převozník i přívozník

přezuvky i přezůvky

příběh Viktorčin

Příbram 2. pád Příbrami i (zastarale) Příbramě; dělení Pří-bram podle etymologie („brát“ a předpona při-; protože původ je dnes natolik zastřen, nelze ani dělení Příb-ram považovat za nesprávné)

příčina to, co něco způsobuje, má za následek, pohnutka – vystihuje souvislost příčiny a následku (bez příčiny; příčina hádky; příčinou, proč jsem nepřišel, byl silný liják)

přidavač i přidávač

přihlásit rozkazovací způsob přihlas!

příjemně

přijímač

přijímat

přilba i přílba

přilbice i přílbice

případně původní význam přiléhavě, trefně, vhodně, výstižně (případně se vyjádřit); v poslední době přebírá i funkci příslovcí eventuálně, popřípadě (po případě); zkr. příp.

přitom současně, zároveň

přivaděč i přiváděč

přivolavač i přivolávač

přívozník i převozník

P. S. postskriptum (doložka na konci dopisu)

PS mj. Poslanecká sněmovna

PSČ poštovní směrovací číslo

PsÚ Psychologický ústav

psychiatryně (ne psychiatrička)

P. T. pleno titulo (plným titulem) v dopisech místo oslovení

pták Ohnivák pohádková bytost

Pedagogický ústav

puding i pudink

půdoznalectví i půdoznalství

Púchov slovenské město

Pulitzerova cena

půlkruh i polokruh

půloblouk i polooblouk

pulovr

pulzně-kódový* pulzní a kódový (záznam)

pulz*

puntičkář

purkrabí (purkrabě) dělení podle původu slova purk-rabí

puzzle nesklonné, anebo rod mužský (vzor hrad), 2. pád jedn. č. puzzlu, 1. pád množ. č. puzzly

pykat nést za něco trest, trpět

pyžama rod stř., nesklonné i pyžamo rod stř.

r poloměr, rádius

r i Rb rubl

r. rok, roku

Rabí hrad i osada; starší prameny uváděly i hrad Rábí

racionálně, racionální

Rada bezpečnosti Organizace spojených národů (RB OSN)

Rada města Liberce

radar česká výslovnost

radhošťský

rádio rozhlasový přijímač (hovorově rozhlas jako sdělovací prostředek)

radioaktivita

radioamatér

radiopřijímač

radiotechnik

radiovůz

radiový k radium

rádiovka čepice

rádiový k rádio

radista

rádkyně 2. pád množ. č. rádkyň/rádkyní

rafinerie*

ragby rod stř., nesklonné

ragú rod stř., nesklonné

rachitida i rachitis

Rais vlastní jméno; 2. pád Raise

rajon*

Rakousko-Uhersko 2. pád Rakouska-Uherska/Rakousko-Uherska atp.; rakousko-uherský

rallye i rely obojí nesklonné stř. i žen.

rameno 2. pád ramena/ramene, 3. rameni/ramenu, 6. rameně/rameni/ramenu; množ. č.: 2. ramen/ramenou, 6. ramenech/ramenou

rána 7. pád ranou/ránou; množné č.: 2. ran, 3. ranám/ránám, 4. rány, 6. ranách/ránách, 7. ranami/ránami

Raněný název uměleckého díla (sochy)

raník ranní vydání novin; 6. pád množ. č. ranících

ranný (od rána) týkající se rány (ranná infekce)

ranvej i runway

raný časný (rané brambory), počáteční (raný středověk, raně gotická malba)

rapsód

rapsodie*

rasismus (stylově neutrální) i rasizmus

razicí např. stroj

razící kdo nebo co razí

ráž i ráže

RB Rada bezpečnosti OSN

realismus (stylově neutrální) i realizmus

realizace česky: provádění/provedení, uskutečnění/uskutečňování

realizovat česky: uplatnit/uplatňovat se, uskutečnit/uskutečňovat se

reálně, reálný

recenze*

reliéf

rely i rallye obojí nesklonné stř. i žen.

remíza* nerozhodný výsledek, vozovna

remizovat

rendez-vous rod stř., nesklonné

renesance (stylově neutrální) i renezance

rentgen jednotka záření, přístroj

repertoár

represivní*

reservé i réservé obojí rod stř., nesklonné

resort (stylově neutrální) i rezort

respektive lépe řečeno, popřípadě, vlastně (zkr. resp.)

restaurace U Kalicha

resumé i résumé obojí rod stř., nesklonné

reverz*

revue rod žen. i žen., nesklonné

Reykjavík

rez rod muž. i žen.

rezervovat česky: provádět/provést rezervaci, předem zajistit/zajišťovat, uschovávat pro případ potřeby

rezignace*

rezort i (stylově neutrální) resort

režisér i režizér

Rhodesie

Richard Lví srdce

rikša osoba, rod muž.

rikša vozík, rod žen.

Rio de Janeiro

riviéra typ pobřeží

Riviéra úzký pruh pobřeží Ligurského moře

riziko*

rizoto

rkp. rukopis, rukopisný

RNDr. doktor přírodovědy (dříve přírodních věd)

roajalista i royalista

robinzon člověk žijící o samotě

Robinson vlastní jméno

rock-and-roll i rokenrol

roč. ročník

Rokytnice v Orlických horách

roláda i ruláda

romantismus (stylově neutrální) i romantizmus

Roosevelt, Franklin Delano/Theodor

Roudnice nad Labem

royalista i roajalista

roz. rozená, rozený

rozčilený i rozčílený

rozčilit i rozčílit

rozestup i rozstup

rozinka i hrozinka

rozkradač i rozkrádač

rozmarýn rod muž.

rozmarýna rod žen.

roznašeč i roznášeč

rozpočitadlo i rozpočítadlo

rozpůlit rozkazovací způsob rozpul!

rozstup i rozestup

Rozum pohádková postava

rozumět

rozumně

Rožňava slovenské město

Rožnov pod Radhoštěm

Rp. recepis

RSDr. doktor sociálních věd

rtg. (RTG) rentgen, rentgenový

rtm. rotmistr, rotmistryně

rtn. rotná, rotný

rubl 2. pád ruble/rublu; množ. č.: 1. a 4. ruble/rubly, 7. rubli/rubly

rudoarmějec

rudoch příslušník antropologické skupiny

rudolfínský

Rudolfinum Dům umělců v Praze

Rudolfův pramen

ruina

ruka celá lidská horní končetina i jen její nejdolejší část s prsty sloužící k práci a držení předmětů; množ. č.: 2. pád rukou, 3. rukám, 6. rukách/rukou, 7. rukama (s oběma rukama nešikovnýma); co má podobu nebo funkci ruky v množ. č. 6. jen rukách, 7. jen rukami (hodinky s barevnými ručičkami)

rukojeť držadlo; 7. pád množ. č. rukojeťmi

rukojmí rod muž. i stř. a při potřebě přesného vyjádření i ženský (v zajetí je držena ještě mladá rukojmí; vyděrači propustili zcela vyčerpanou rukojmí)

rukověť příručka; 7. pád množ. č. rukověťmi

ruláda i roláda

ruměný

runway i ranvej

rus. ruský

rusalka pohádková bytost

Rusalka název opery

Russell, Bertrand

Rutherford, Ernest

rutina

rybnikář i rybníkář

ryjec i rytec

ryjectví i rytectví

rynek i rynk

rypadlo i rýpadlo

Rys vlastní jméno; 2. pád Rysa

rytec i ryjec

rytectví i ryjectví

Řád bílého lva

řadicí např. páka

řadící kdo nebo co řadí

řeckokatolický k řecký katolík

řeckořímský např. zápas

řeka Svatého Vavřince

Řempo Řemeslnické potřeby

řidčeji 2. stupeň k řídce/řídko

řídicí např. pult

řídící kdo nebo co řídí

říjen 2. pád října

římskokatolický k římský katolík

s předložka – pádové vazby obvykle se 7. pádem (s matkou); méně často s 2. pádem v místním významu na otázku odkud? (se stolu, s věže) a v zastaralých obratech hodina s půlnoci, některý den s neděle; výjimečně se 4. pádem (být s to, je s to, kdo s koho)

s sekunda

s. sestra i soudruh, soudruzi, soudružka i strana, stránka

$ značka pro americký dolar a některé jiné měnové jednotky

s –1 reciproká sekunda

S +H Spejbl a Hurvínek

s -/se- předpona pro význam směřování dohromady, k vytvoření celku, k zmenšení objemu, k uvedení v soulad apod. (skamarádit, splést, stlačit, sžírat se); pro význam směřování shora dolů, z povrchu pryč apod. (shánět, sjíždět); v několika ustálených případech (schovat, skonat, skončit, slevit, spáchat, spálit, spasit, stěžovat si, strávit … dovolenou/potravu, stvořit, strnout … zděšením, stýskat si aj.)

s. r. o. i s. s r. o. společnost s ručením omezeným (Slovník spisovné češtiny uvádí i SRO)

s. š. severní šířka

sady Vrchlického

sacharin* cukerín

Saint-Tropez, sainttropezský

sako 6. p. čísla jedn. saku, množ. č. 3. p. sakům, 6. p. sakách (jinak skloňování podle vzoru město)

sakristie i zákristie

Saljut název vesmírné stanice

salon*

sám (ptej se) sám sebe, sebe sama, sebe samého

samaritán kdo prokazuje milosrdenství

Samaritán biblická postava

samizdat dělení slova podle složení sam-iz-dat, podle české výslovnosti sa-miz-dat

samozřejmě

San Francisco 2. p. Francisca i Franciska atp.

saně i sáně

saranče rod střední, 2. p. sarančete i ženský, 2. p. saranče

savec označení pro osobu/živočicha mužského i ženského pohlaví

Sázavský klášter název kláštera

sázet (sázení) mj. vkládat do země rostlinky, aby rostly -> sít

Sb. Sbírka zákonů a nařízení

sběh lidu

sběr

Sbírka zákonů (zákon 128/2002 Sb.)

sbít přitlouci k sobě

sbohem citoslovce; pozdrav

sbrousit trochu; srv. -> zbrousit

scelit spojit dohromady

scénář, scenárista

scestovat i -> zcestovat procestovat

scestný (scestí) nesprávný, úchylný

scestovat i zcestovat (používá se spíš varianta z -) mnoho procestovat

sci-fi rod stř. i žen., obojí nesklonné i SF science fiction, vědeckofantastická tvorba

sčítání i sečítání

sdostatek

Sdružení měst a obcí

se, sebe s malým písmenem i v dopisech

sebevědomě

SECAM francouzský systém barevné televize

sedění i sezení

Secheza Severočeské chemické závody

Seina (počeštěný název) i Seine (orig. název fr. řeky)

sekera i sekyra

sekunda časová jednotka, značka s (v běžném hovorovém vyjadřování též vteřina); označení druhé třídy osmiletých gymnázií

Semafor (divadlo) Sedm malých forem

sémě i símě semeno

sen 2. pád sna (mluvit ze sna) i snu (výklad snu), 6. o snech i ve snách

sen. senior, starší

Senát

Sepap Severočeské papírny

sepětí

sépie

série, sériový

seriózní*

serpentina

servis

sestra možnosti rozdělení slova: se-stra i ses-tra i sest-ra

SETUZA Severočeské tukové závody

SEVAC Séra a vakcíny

Severka název hvězdy

Severní ledový oceán

Severoatlantická aliance i Severoatlantický pakt NATO

Severojižní magistrála

severojižní např. směr

seveřan obyvatel severských zemí

sevvých. severovýchodní

sex-appeal

sezení i sedění

sezona*

sfinga i sfinx

sherry i šery rod stř., nesklonné

shora seshora

show nesklonné rod stř. i žen.

shromaždiště i shromáždiště

shůry

schéma 2. pád schématu

schematický

schvátit i zchvátit (používá se spíš varianta s -) uštvat, vyčerpat, vysílit, zničit (schvátit koně); ovládnout, zachvátit, zdolat (vášeň ho úplně schvátila)

schytat i zchytat postupně (jedno po druhém) chytit, pochytat (brankář schytal/zchytal mnoho střel)

si s malým písmenem i v dopisech

sídliště Jižní Město/Severní Terasa název sídliště je Jižní Město/Severní Terasa

Sídliště Antala Staška/Přátelství oficiální název sídliště

sifon*

silikon

símě i sémě semeno

sin sinus

sirup (od r. 1957 se nepíše syrup)

Sisyfos Sisyfova práce i sisyfovská práce

sít (setí) vpravovat semeno, zrní do půdy, aby vzešlo -> sázet

sjednat např.: mír, přezkoušení, smlouvu

Sjezdový sál Paláce kultury

skála množné č.: 2. skal, 3. skalám/skálám, 4. skály, 6. skalách/skálách, 7. skalami/skálami

Skandinávec souhrnné označení pro obyvatele některé ze skandinávských zemí

skansen i skanzen

skartace (skartovat) vyřazení a zničení nepotřebných dokumentů

skica 2. pád skici; 1. i 4. množ. č. skici

sklenka i sklínka

skleróza*

skokan 1. pád množ. č. skokani

skóre 7. pád skóre/skórem (jinak je slovo nesklonné)

skreč (skrečovat) vzdání se bez boje, zrušení výsledku sportovního utkání

skromně

skrýš i skrýše

skřínka i skříňka

skútr

Skylab vesmírná laboratoř (Sky Laboratory)

sl. slečna i slovenský, slovenština

sladkokyselý sladký i kyselý

Slavia Praha

slavista badatel ve slavistice

slávista hráč nebo příznivec sportovního klubu Slavie/Slávie

slavomam

slepec označení pro osobu/živočicha mužského i ženského pohlaví

sleva (ale zlevnit)

slevač i slévač

slez žaludek přežvýkavců

sléz rostlina

slít dohromady

slizký

Slovanské starožitnosti název badatelského díla

slovnědruhový k slovní druh

slunce v jiném než odborném hvězdářském významu – nebeské těleso vyzařující na Zemi světlo a teplo: slunce svítí, východ slunce (-> Slunce); světlo nebo teplo jím vyzařované: polední slunce, usilovat o místo na slunci; horské slunce (zářič UV-paprsků); frazeologická spojení: nad slunce jasnější, nic nového pod sluncem

Slunce v odborném (hvězdářském) vyjadřování ústřední hvězda planetární soustavy -> slunce

Slunečné pobřeží v Bulharsku

sluneční soustava obecný název planetárního seskupení

slupka (šlupka je hovorový výraz)

smažicí např. tuk

smažící kdo nebo co smaží

smeč rod muž. i žen.

smoking i smokink

smola i smůla

smrticí např. nástroj

smrtící kdo nebo co usmrcuje

snadněji i snáz i snáze

snadnější i snazší

Sněhurka pohádková postava

sněmovna lordů

soaré i soirée společenský večer (nadbytečné je spojení večerní soaré)

soc. sociální (někdy i socialistický)

social. socialistický

sociálnědemokratická strana neoficiální (obecné) označení politické strany

sociálnědemokratický k sociální demokracie

sociální dělení slova so-ci-ál-ní

sociol. sociologie, sociologický

Sofokles2. pád Sofokla/Sofoklea

software

Software602 česká firma

sója 2. pád sóje/sóji, 3. i 6. sóji, 4. sóju, 7. sójou

sokol člen sokolské organizace

Sokol tělovýchovná jednota

solicí např. prostředek

solící kdo nebo co solí

sonar sound navigation and ranging

soudce 5. pád soudce!

soudkyně 2. pád množ. č. soudkyň/soudkyní

soukromě

sourozenec označení pro osobu/živočicha mužského i ženského pohlaví

souřadicí spojka

sparťan člen nebo příznivec sportovního klubu Sparty

Sparťan obyvatel starořecké Sparty

spatra (mluvit) bez psané přípravy, improvizovaně; pohrdavě, přezíravě, zvysoka

speciálně, speciální

spektrum česky: nabídka, rozmanitost, soubor, výběr

spiklenka (ne: spiklenkyně)

spíž i spíže chladná místnost k uchovávání potravin

Spofa Spojené farmaceutické závody

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

společensko-ekonomický společenský a ekonomický (stav)

společensko-historický společenský a historický (kontext)

společensko-politický společenský a politický (vývoj)

Spolková republika Německo Německo

spolupráce 7. pád spoluprací

sporožiro

správa opatrování, oprava, řízení (správa domu)

správce 5. pád správce!

správcová domovnice, osoba pečující o pořádek v domě -> správkyně

spravedlivost i spravedlnost

správkyně žena spravující nějaký majetek, vykonávající správu -> správcová; 2. pád množ. č. správkyň/správkyní

sprej rod muž.

sprinter

spropitné

sr. i srov. srovnej (v odborné literatuře často: srv.)

SRN Spolková republika Německo (dříve ne zcela správně NSR)

srpen 2. pád srpna

sršeň rod muž. i žen.

st. starší i století i stupeň (někdy též stanice)

stadion*

stadium

staletý mnoho, několik set let starý; srv. -> stoletý

standard ustálená úroveň

standardní k standard

standarta praporec, zástava

staniol

Staré zámecké schody

startér osoba; rod muž. životný, 2. pád startéra

startér zařízení; rod muž. neživotný, 2. pád startéru

status quo 2. pád statu quo

stávající dosavadní, existující, nynější; slovo je časově neurčité

staveništní

StB dřívější Státní bezpečnost; zkratka má ve větě rod ženský

stč. staročesky, staročeský

stěrač i stírač

stěží s obtížemi, sotva, těžko, ztěžka

stěžovat (si) naříkat, žalovat (stěžovat si na úřadě)

stíhačka

stihomam

st. i stol. století

stoletý trvající (jedno) sto let; srv. -> staletý

stopětapadesátý i stý padesátý pátý i stý pětapadesátý

stotisící

stoupenkyně 2. pád množ. č. stoupenkyň/stoupenkyní

str. strana, stránka

stranickopolitický k stranická politika

strávit pobývat (strávit týden u moře) i vstřebat potravu (strávit těžké jídlo)

strečink

stres

strmě

strop ve významu „platový strop“ je nadbytečné spojení horní strop (platu)

strouha i struha

struktura

struskovápenný týkající se vápenné strusky

stř. střední (též středisko)

střednědobý k střední doba

Střední Asie

Střední průmyslová škola grafická v Praze

Střední východ nepřesně vymezené území v severní Africe a v jihozápadní Asii

Středomoří

střídmě

střihač i stříhač

stůček i štůček

studentstvo

studna i studně

studna, 2. pád studny, 7. studnou; 3. množ. č. studnám;

studně, 2. pád studně, 7. studní; 3. množ. č. studním

stupeň (značka °): 6 ° [šest stupňů], 6° [šestistupňový]; 24 °C, +5 °, –2 °C

Stuttgart

Stvořitel bůh

stvrdit potvrdit

subtilní

subvence státní podpora z veřejných prostředků na přesně stanovený účel; srv. -> dotace

Súdán i Súdánská republika

Sudety muž. i žen. rod, pomnožné, 3. pád Sudetám/Sudetům, 6. Sudetách/Sudetech, 7. Sudetami/Sudety

sugestivní

suita i svita

summit

super- předpona pro nad-

superlativ

Sušice město u Klatov; rod žen.

sušicí např. stroj

sušící kdo nebo co suší

suterén

suverén

sužovat trápit, utlačovat

sv. severovýchodní i svatý i svazek

Svatá říše i Svatá země Palestina

svatá Trojice

Svaté město Jeruzalém

Svátek práce První máj, den 1. května, svátek

Svatodušní svátky letnice

Svatý Jan pod Skalou

Svatý otec papež

svědek 1. pád množ. č. svědci/svědkové (koncovka -ové je považována za stylově vyšší)

svědkyně 2. pád množ. č. svědkyň/svědkyní

světle červený i světlečervený

světločervený

svíce 2. pád množ. č. svící i (řidčeji) svěc/svic

svita i suita

svíticí např. doba

svítící kdo nebo co svítí; svítící barva, ryba, semafor, zářivka

svízel potíž, problém, trampota; rod muž. i žen., 7. pád množ. č. svízelemi/svízeli

svízel rostlina (svízel přítula); rod muž., 7. pád množ. č. svízeli

svob. svobodnice, svobodník

svolat např. poradu

svolit souhlasit

svrhnout dolů

svrchu

svůj přivlastňuje kterékoli osobě, je-li v téže větě podmětem nebo původcem slovesného děje s výjimkami tzv. souhrnného přivlastňování, kdy přivlastňované nepatří výlučně jedinci a tehdy, kdy by užití zájmena svůj ztížilo srozumitelnost sdělení nebo by vzniklo nebezpečí dvojího výkladu: miluji svoji/svou manželku, miluješ svoji/svou manželku, naši vlast ubráníme (ne svoji/svou), děkuji za vyřízení mé žádosti (ne své), slyším tě hrát mou oblíbenou skladbu (ne svoji/svou); v dopisech se píše vždy s malým písmenem

svůj rod muž. v jedn. č.: 2. svého, 3. svému, 4. živ. svého, neživ. svůj, 6. svém, 7. svým; množ. č.: 1. živ. sví/svoji, neživ. své/svoje, 2. a 6. svých, 3. svým, 4. své/svoje, 7. svými

rod stř. v jedn. č.: 1. a 4. své/svoje, 2. svého, 3. svému, 6. svém, 7. svým; množ. č.: 1. a 4. svá/svoje, 2. a 6. svých, 3. svým, 7. svými

rod žen. v jedn. č.: 1. svá/svoje, 2., 3. a 6. své/svojí, 4. svoji/svou, 7. svojí/svou; množ. č.: 1. a 4. své/svoje, 2. a 6. svých, 3. svým, 7. svými

sympozium* i sympozion*

Syn boží Kristus

synagoga*

synopse i synopsis stručný nástin něčeho (nadbytečné je spojení stručná synopse)

Synot zkratkové slovo (syn a otec); známé z názvu prvoligového fotbalového mužstva (2003) ze Starého Města u Uherského Hradiště

syntéza*

systematizace* obor normalizace zabývající se metodami třídění

systemizace* uspořádání, utřídění, uvedení v systém; stanovení počtu funkčních míst s určením kvalifikace (např. systemizace míst na ministerstvu)

sžírat, sžíravý

šáh i šach perský panovník

šach hra; rod muž.

šachy hra; pomnožné, 3. pád šachům, 6. šachách

šál rod muž.

Šaľa slovenské město; 6. pád Šali

šála rod žen.

Šalamoun biblická postava

šalamoun i šalomoun moudrý člověk

šampion*

šampon

šanon

šanson

šapito rod stř. i šapitó rod stř., nesklonné

šery i sherry obojí rod stř., nesklonné

Šestnácté (16.) zimní olympijské hry

šikmě

šílenec označení pro osobu/živočicha mužského i ženského pohlaví

široko daleko

širokopásmový

Škaredá středa církevní svátek

Škoda společnost vyrábějící automobily (mj. škodovku)

škodovka automobil vyráběný firmou Škoda

školicí např. středisko

školící kdo školí

škrabanina i škrábanina

škrobicí např. stroj

škrobící kdo nebo co škrobí

škrticí např. ventil

škrtící kdo nebo co škrtí

Šlesvicko-Holštýnsko spolková země Německa

šňůra

šodó rod stř., nesklonné

šohaj i šuhaj

šp. i špan. španělský, španělština (ne špaň.)

Španělský sál název význačné pražské památky

špejchar i špýchar

šperk ozdobný předmět z drahých kovů a kamenů vyráběný ve více kusech, čímž se liší od -> klenotu

šperkovnice schránka na šperky

špion*

šroub součástka s vnějším závitem sloužící k spojování nebo k přenášení pohybu (spojuje kovové součásti); srv. -> vrut

Štědrý den den 24. prosince, svátek (Štědrý večer)

Štěstí pohádková postava

Štír znamení zvěrokruhu

Štrbské pleso název jezera

Štrbské Pleso název města

štůček i stůček

Štvanice název ostrova

šuhaj i šohaj

švejk mazaný, vychytralý ulejvák

Švejk postava z uměleckých děl

švejkovina i švejkovština

Švýcarská konfederace i Švýcarsko

t. č. toho/tohoto času

t. m. toho/tohoto měsíce

t. r. toho/tohoto roku

tab. tabulka

tablo rod stř., 2. pád tabla i tabló rod stř., nesklonné

táborité i táboři stoupenci táborského hnutí

tajemně

tajfun

Tallin i Tallinn přednostně Tallinn

talon*

tamější příd. jm.

tampon*

TANAP Tatranský národní park (být na území TANAPu)

tangens rod muž., nesklonné i tangenta rod žen.

Tanzanie i Tanzanská sjednocená republika; Tanzaňan i Tanzanec

tapiserie*

tatar člověk, s kterým je těžké se domluvit

Tatar příslušník kmene nebo národnostní skupiny

tatrovák zaměstnanec firmy Tatra

tavicí např. pec

tavící kdo nebo co se taví

taxi rod stř., nesklonné

taxík rod muž.

taxikář i taxíkář

tbc i TBC tuberkulóza

tebe v soukromých, důvěrných dopisech

Tebe v dopisech jako výraz úcty

technicko-ekonomický technický a ekonomický (náměstek/úsek)

technicko-hospodářský technický a hospodářský (odbor)

technicko-organizační technický a organizační (rozpis)

tel. i tf. telefonní číslo

Tel Aviv, telavivský

Telč rod stř.

telefon

teletex typ dálnopisné služby

teletext textové zprávy vysílané televizními stanicemi

telex celosvětová dálnopisná síť, přístroj, zpráva přijatá nebo vyslaná telexem

téma, tematika, tematický

témbr i timbre

temně

Temže

ten/tento zájmeno má obvykle stát u svého podstatného jména; výjimka typu: byl jeden král a ten měl tři syny

tenista 1. pád množ. č. tenisté

Tennessee, tennesseeský

tentýž/týž významově lze nahrazovat příd. jménem shodný, stejný, totožný, dokonce se připouští i dříve odmítané spojení „ten samý“;

rod muž. 2. pád téhož, 3. témuž, 4. živ. téhož, neživ. tentýž/týž, 6. témž(e)/tomtéž, 7. tímtéž/týmž;

rod stř. totéž 2. pád téhož, 3. témuž, 4. totéž, 6. témž(e)/tomtéž, 7. tímtéž/týmž;

rod žen. táž/tatáž 2., 3. a 6. pád téže, 4. touž/tutéž, 7. touž/toutéž;

množ. č. muž. živ. 1. pád titíž/tíž, 4. tytéž, neživ. 1. a 4. tytéž;

stř. 1. a 4. tatáž/táž;

žen. 1. a 4. tytéž;

v ostatních pádech množ. č. shodně: 2. a 6. týchž, 3. týmž, 7. týmiž

teoreticko-praktický teoretický a praktický (seminář)

tepee i týpí obojí rod stř., nesklonné

terciér třetihory, terciérní

terciární sféra v ekonomice označení pro služby

terén

teritorium

termín odborná pojmenovací jednotka s přesným významem (technický, jazykovědný termín), den, doba, lhůta ke splnění úkolu (termín dokončení, termín nástupu, termín splatnosti) – udává se časovým okamžikem (do 15. 10. 2004; do 14.30 hodin …); srv. -> doba, -> lhůta

terminál česky koncové zařízení dálkového přenosu dat (obrazovkový displej s klávesnicí), náročně rozvinuté místo přestupu z prvořadého dopravního prostředku na druhý, překladiště kontejnerů

TESLA Technika slaboproudá

těsnicí např. lišta

těsnící kdo nebo co těsní

tetan i tetanus

teze*

Th.Lic uvažovaný titul licenciátu teologie

ThDr. doktor teologie (udělováno ve 20. stol.)

Th.D. doktorský titul teologie (od konce 20. stol.)

thriller

Tchaj-wan, tchajwanský

tchán 1. pád množ. č. tcháni/tchánové (koncovka -ové je považována za stylově vyšší)

tchyně 2. pád množ. č. tchyní

Tiber rod mužský, 2. pád Tiberu i Tibera rod ženský, 2. pád Tibery (italská řeka protékající Římem)

Tichý oceán

timbre i témbr

tinktura

tip odhad výsledku (tipuji naše vítězství); hovorově dát někomu dobrou radu, doporučení (dát tip na dobrého pracovníka) – představuje návrh výběru konkrétního objektu, osoby, skutečnosti

tipec i típek

tipovat (vytipovat) určovat tip (tipovat utkání za nerozhodné); odhadovat hodnotu (tipovat cenu nábytku)

tiret/tiré spojovník

tis strom

tj. to jest

tloušťka

tlumicí např. závěs

tlumící kdo nebo co tlumí

tlumočník kdo ústně překládá z jazyka do jazyka; kdo sděluje, vyřizuje nějaké názory

tmavě červený i tmavěčervený

tmavočervený

TOFA továrna na výrobu hraček (z angl. TOys FActory)

Tomáš Akvinský

TONAK Továrna na klobouky

tonzura*

topas i topaz

topicí např. těleso

topící (se) kdo nebo co (se) topí

Topoľčany slovenské město

Topoľčianky slovenské město

Topoľníky slovenské město

torpédo

torpédoborec 4. pád torpédoborce/torpédoborec; 1. pád množ. č. torpédoborce/torpédoborci

torpedovat i torpédovat

torzo*

toxikoman 1. pád množ. č. toxikomani

trafikant 1. pád množ. č. trafikanti

tragédie

Traianus i Traján

tramp i tremp

tramping i trempink

tramvaj

trans

transfer

transformovat česky: přeměnit/přeměňovat, přetvářet/přetvořit, převádět/převést

transfuze*

Transgas podnik přepravující plyn (transport plynu)

trast i trust

tráva v jedn. č. všude -á-; množ. č.: 2. trav, 3. travám/trávám, 4. trávy, 6. travách/trávách, 7. travami/trávami

traverza

trávicí např. šťávy

trávící kdo nebo co tráví

travní i trávní

trekking

tremp i tramp

trempink i tramping

Trenčianske Teplice

trend česky sklon

trestankyně 2. pád množ. č. trestankyň/trestankyní

trestněprávní k trestní právo

trezor*

trhovkyně 2. pád množ. č. trhovkyň/trhovkyní

tribuna

Troja část Prahy

Troja* starověké sídlo

Trojánská kronika i Kronika trojánská

trojklaný např. nerv

trojklonný např. dvojjehlan

trojkolka i tříkolka

trojlístek i třílístek

trojnožka i třínožka

trojský vztahující se k Troji, např. kůň, park, válka, zahrada

trojspřeží i tříspřeží

trojúhelník 2. pád trojúhelníka/trojúhelníku

trolej rod muž. i žen.

trombon*

trust i trast

tř. třída, třídní

Třebíč rod žen.

Třeboňská pánev

tři 2. pád tří/třech

třiapůl i tři a půl, třiapůlkrát

tři sta šedesátý pátý i tři sta pětašedesátý

třicet jedna i jedenatřicet i jednatřicet

třicetiletý i třicítiletý

třicetistupňový i třicítistupňový i 30stupňový i 30°

třída Krále Jiřího název ulice

třída Pod Lipami název ulice

třídicí např. činnnost

třídící kdo nebo co třídí

třídní např.: důtka, kniha, schůzka, učitel

třídnický např. hodina

tříkolka i trojkolka

třílístek i trojlístek

třínožka i trojnožka

tříska i tříšťka

tříspřeží i trojspřeží

tůň i tůně

túra

Turčianske Teplice

tuš barva, tuší provedená kresba; rod žen.

tuš fanfára; rod muž.

tuze

tužicí např. prostředek

tužící kdo nebo co tuží

tvrdicí např. přísada

tvrdící kdo nebo co tvrdí

tvůj rod muž. v jedn. č.: 2. tvého, 3. tvému, 4. živ. tvého, neživ. tvůj, 6. tvém, 7. tvým; množ. č.: 1. živ. tví/tvoji, neživ. tvé/tvoje, 2. a 6. tvých, 3. tvým, 4. tvé/tvoje, 7. tvými;

rod stř. v jedn. č.: 1. a 4. tvé/tvoje, 2. tvého, 3. tvému, 6. tvém, 7. tvým; množ. č.: 1. a 4. tvá/tvoje, 2. a 6. tvých, 3. tvým, 7. tvými;

rod žen. v jedn. č.: 1. tvá/tvoje, 2., 3. a 6. tvé/tvojí, 4. tvoji/tvou, 7. tvojí/tvou; množ. č.: 1. a 4. tvé/tvoje, 2. a 6. tvých, 3. tvým, 7. tvými

tvůj (tvá) v soukromých, důvěrných dopisech s malým písmenem

Tvůj (Tvá) v dopisech jako výraz úcty

ty v soukromých, důvěrných dopisech

Ty v dopisech jako výraz úcty

Týden italského filmu název kulturní akce

Týden ve filmu název audiovizuálního pořadu

týdeník

tyf i tyfus

tymián i dymián

typ druh, představitel (typ vědce); znak charakteristický pro skupinu jedinců (studijní typ); souhrn jedinců či věcí se stejnými, podobnými znaky, druh (typ písma); charakter, ráz, sloh, způsob (demokratický typ správy, půdní typ); jedno z provedení s charakteristickými parametry, model, vzor (typ automobilu); písmena, znaménka (malé typy)

týpí i tepee obojí rod stř., nesklonné

TypoText, s. r. o., Praha název firmy -- společnosti s ručením omezeným

typovat (vytypovat) přiřadit k nějakému typu, utřídit, zařadit (typovat lidi podle zevnějšku, typovat motorové vozidlo)

TýTý název televizní ankety

týž -> tentýž/týž

tzn. to znamená

tzv. takzvaný, tak zvaný

ú citoslovce

U hybernů dům, výstavní síň

U Medvídků restaurace (seděli jsme u Medvídků)

U Tržnice název ulice, hostinského zařízení atp.

Ú. l. Úřední list (dř. za číslem vyhlášky)

ubikace společná, hromadná ubytovna, popř. místo (klec) pro zvířata chovaná v zajetí

učeňka i učnice

učicí např. stroj

učící kdo nebo co učí

Učitel národů Komenský

učnice i učeňka

udavač i udávač

úhlopříčka

Uhříněves část Prahy; rod žen., 2. pád Uhříněvse/Uhříněvsi; uhříněveský

ucho v množ. čísle rozlišujeme část lidského nebo zvířecího těla (klučina s odstálýma špinavýma ušima) od věcí uchu podobných nebo jej připomínajících (kameninový krajáč s oprýskanými uchy)

Újezd nad Lesy

uklízečka

ul. ulice

Ulánbátar

ulice Bratří Čapků, Na Pastvinách, U Královské louky, Ve Stráni

ultimátum, ultimativní

uměleckoprůmyslový k umělecký průmysl

umělkyně 2. pád množ. č. umělkyň/umělkyní

umyvadlo i umývadlo

Univerzita J. E. Purkyně

univerzita*

únor 2. pád února

upgrade povýšení počítačového programu na výkonnější verzi

Uppsala švédské město

upřímně, upřímný

upřímnost

uragán

Uruguay 2. pád Uruguaye, 3. a 6. pád Uruguayi, 4. pád Uruguay, 7. pád Uruguayí

Úřad vlády ČR

úsilí typy vazebních spojení: úsilí … lidí v boji proti následkům kalamity, o zlepšení metod práce, překonat následky živelní pohromy, vzkřísit raněného (nesprávně úsilí lidí proti následkům živelní pohromy)

usilovně, usilovný

ustanovit jmenovat, rozhodnout, stanovit, určit (ustanovit nového ředitele)

Ústav pro péči o matku a dítě

ustavit utvořit, založit (ustavující schůze)

ústavněprávní k ústavní právo

ústavně-právní ústavní a právní (výbor)

utopenec označení pro osobu/živočicha mužského i ženského pohlaví

uvaděč i uváděč

uvozovka

územně-technický územní a technický (podklad)

uzemnění

v z. v zastoupení

v. d. východní délka i výrobní družstvo

v. podívej se, viz (knižní ap. odkaz)

v. r. vlastní rukou

v. t. viz tam, viz též

v. v. ve výslužbě

V +W Voskovec a Werich

V1 a V2 fašistické rakety

vádemékum

vagon*

VAKUS (dříve) Výpočetní a kontrolní ústředna spojů

vakuum vzduchoprázdno

valorizace*

valuta cizí mince a bankovky, měna

Vánoce 3. pád Vánocům, 7. pád Vánocemi i (řidčeji) Vánoci; vánoční svátky

Varnsdorf

Varšava

Vás, Váš v dopisech jako výraz úcty jak při psaní jednotlivci, tak i více osobám

váš rod muž., 7. pád vaším; množ. č.: 1. živ. vaši, neživ. vaše, 2. a 6. vašich, 3. vašim, 4. vaše, 7. vašimi

vaše rod stř., 7. pád vaším; množ. č.: 1. vaše, dál -> váš

vaše rod žen., 2., 3., 6. a 7. pád vaší, 4. vaši; množ. č.: 1. vaše, dál -> váš

vážený Mistře oslovení osobnosti z kulturní a umělecké oblasti

vážicí např. stroj

vážící kdo nebo co váží

vč. včetně

včas ve stanovenou dobu, v pravou dobu, ve vhodnou dobu

večernice večerní hvězda (Venuše)

Věčný žid Ahasver

věd. vědecký

vědecko-fantastický vědecký a fantastický (román)

vědeckopopularizační k popularizace vědy

vědeckotechnický týkající se technických věd (spis)

vědecko-technický týkající se vědy a techniky (rozvoj)

vědecko-výrobní vědecký a výrobní (provoz)

vědecko-výzkumný vědecký a výzkumný (program)

vědomě

velicí např. můstek

velící kdo velí

Velikonoce 3. pád Velikonocům, 7. pád Velikonocemi i (řidčeji) Velikonoci; Velikonoční pondělí; velikonoční svátky

Velká francouzská revoluce

Velká pardubická (steeplechase) název sportovní akce

Velký pátek velikonoční pátek, církevní svátek

Velký vůz název souhvězdí

velština i waleština i welština

venuše krásná žena

Venuše bohyně, planeta

vepř vykastrovaný samec prasete (domácího)

vernovka i verneovka

vesměs do jednoho, převážně, všeobecně, téměř stoprocentně; srv. -> většina

vesmír kosmos

Vesmír název časopisu

věštkyně 2. pád množ. č. věštkyň/věštkyní

vetřelkyně 2. pád množ. č. vetřelkyň/vetřelkyní

většina víc než 50 %, ale zřetelně méně než 100 %; většina znamená méně než -> vesměs

veverka, veverčí i veveří

vězeňkyně (ne -n-) 2. pád množ. č. vězeňkyň/vězeňkyní

vice- předpona značící „místo“

viceadmirál

víceméně i více méně celkem, v podstatě, zhruba

viceprezident

Vídeň

video ve složeninách část s významem vidění, zobrazení

videomagnetofon přístroj pro nahrávání a přehrávání videokazet; -> magnetoskop, videopřehrávač, videorekordér

videopřehrávač přístroj pro přehrávání videokazet; -> magnetoskop, videomagnetofon, videorekordér

videorekordér přístroj pro nahrávání a přehrávání videokazet; -> magnetoskop, videomagnetofon, videopřehrávač

víkend

Vilém Oranžský

vinen, vinna, vinni, vinno, vinný (o provinění)

vinný (hrozen)

vir 2. pád viru i virus 2. pád virusu

Virginie

viróza

virtuos

virtuozita*

virtuózní*

viska i whisky

visutý visící (např. most)

vitamin*

vitrína zasklená skříň, v níž se uchovávají nebo vystavují předměty – spojení skleněná vitrína je zbytečné

viz (rozkazovací způsob slovesa vidět) užívané jako ustrnulý výraz s odkazovacím významem – píše se bez tečky, leda by z něj byla vytvořena zkratka (v.)

Vizir prací prášek

vizita*

Vizovice 3. pád Vizovicím/Vizovicům

vizuálně*, vizuální*

vízum*

vl. jm. vlastním jménem

Vlast zdůraznění neobvyklého pojetí, např. matka Vlast

vlaštovka

vlhčicí např. stroj

vlhčící kdo nebo co vlhčí

vn vysoké napětí

vodicí např. drážka

vodící kdo nebo co vodí

vodník pohádková bytost

vodou ředitelný (barva)

voj oddíl vojska

voj i oj u vozu

voj. vojákyně/vojín, vojenský i vojenství

vojensko-politický vojenský a politický (vývoj)

vojenskoprůmyslový k vojenský průmysl

vojenskostrategický k vojenská strategie

volicí např. stupeň

volící kdo nebo co volí

vorvaň rod muž.

vpravo doprava, na pravé straně; na pravém politickém křídle

vrána množ. č.: 2. pád vran, 3. vranám/vránám, 6. vranách/vránách, 7. vranami/vránami

vrkú citoslovce

vrstva možnosti rozdělení slova: vr-stva i vrs-tva i vrst-va

vrut šroub do dřeva; srv. -> šroub

vteřina název měrné jednotky v geometrii; jinak -> sekunda

vtom náhle, najednou; avšak v tom jsme se shodli (v té věci)

vvn velmi vysoké napětí

Vy v dopisech jako výraz úcty jak při psaní jednotlivci, tak i více osobám

vyčistit rozkazovací způsob vyčisti!/vyčisť!

vyděděnec označení pro osobu/živočicha mužského i ženského pohlaví

vyhrůžka i výhrůžka

vyhýbat (se)

výhybka

Východ dřívější označení pro evropské socialistické státy

výchovně-vzdělávací výchovný a vzdělávací (proces, systém)

vyjednavač i vyjednávač

vyjímaje -> vyjma

vyjímat

výjimka, výjimečný

vyjma až na, kromě, mimo; vazby se 4. pádem … vyjma středu (připouští se i s 2. pádem, tj. vyjma středy)

vykostěn (např. o kaprovi)

vykradač i vykrádač

Vykupitel Ježíš Kristus

vymahatel i vymáhatel

výměsek i výměšek

vymítat (od vymetat) ďábla, vymítat ze sebe pocit viny; vymítač

vymýtit vykácet (stromy), odstranit či vyhubit něco nežádoucího (vymýtit z mluvy fráze)

vynálezcovský i vynálezecký (od vynálezce)

vynálezcovství i vynálezectví

vypravěč i vyprávěč

výrobně-obchodní výrobní a obchodní (ředitel)

výrobně-technický výrobní a technický (program)

vysokoškolský k vysoká škola

vystřihat i vystříhat např. nůžkami

vystříhat (se) vyvarovat (se)

vystřihnout

Vyšebrodský oltář název kulturní památky

výšeuvedený i výše uvedený

výšivka

vytipovat -> tipovat (tip)

vytyčit stanovit, vyznačit

vytyčovat stanovovat, vyznačovat

vytypovat obvykle je použito nesprávně; -> tipovat (tip) -> a typovat (typ)

vyúčtovat

vyvolavač i vyvolávač

výzkumně-vývojový výzkumný a vývojový (proces)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce

významně

vyztužit

vyžle drobné, hubené dítě

vzájemně

vzápětí hned nato

waleština i velština i welština

Washington vhodná možnost dělení Wash-ington

Waterloo rod stř., nesklonné

watt fyzikální jednotka

Watt, James fyzik

Wells vlastní jméno; 2. pád Wellse

welština i velština i waleština

whisky i viska

WHO Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) – zkratka může mít rod střední i ženský

Williams, Tennessee pseudonym amerického spisovatele Thomase Laniera Williamse

Windows 95/98/NT/2000/ME počítačové prostředí (operační systém)

wolfram

workoholik (též workaholik i workholik), obdobně workoholička, workoholismus, workoholický označení pro usilovně nadměrnou práci, která se stala drogou

Württembersko, Bádensko-Württembersko 2. pád Bádenska-Württemberska

xantipa zlá žena

Xantipa vlastní jméno

Xantypa název časopisu

xenofobie

Xenofon

z předložka jen s 2. pádem (z hladu, z města), v němž se v zásadě smí použít na úkor předložky s vždy

z -/ze- předpona – k tvoření dokonavých sloves, která nemají význam ani směřování dohromady, ani shora dolů nebo z povrchu pryč (zformovat, zkalit, zkroutit, zplodit, zpotit se, ztichnout, ztížit, ztloustnout); k tvoření dokonavých sloves přímo z podstatných a přídavných jmen s významem „učinit, stát se tím, co znamená slovo základové“ (zchoulostivět, zpeněžit, zpřísnit, ztělesnit); v několika tradicí ustálených případech (zhostit se, zkoumat, zkoušet, zpět, zpívat, zpověď, zprostit, zpupný, způsob, zpytovat, ztéci … hradby, ztepilý aj.)

z. d. západní délka

za prvé, za druhé ve výčtech nesprávně zaprvé atp.

zábavní sloužící zábavě (park, podnik, pyrotechnika)

zábavný poskytující zábavu (film, pořad, společník)

zabijačka

zač. začátek, začátkem

Zahrada Čech název výstavy

zahraničněpolitický k zahraniční politika

Záhřeb

zajatkyně 2. pád množ. č. zajatkyň/zajatkyní

zák. zákon

zákl. základ, základní

Základní škola v Kotěhůlkách

Zákoník práce

zákristie i sakristie

zal. založeno, založený, založil

zaměstnání činnost, práce, pravidelná práce za mzdu

zaměstnankyně 2. pád množ. č. zaměstnankyň/zaměstnankyní

Západ hospodářsky vyspělé státy západní Evropy a Severní Ameriky

zápas ve smyslu „mistrovský zápas“, „zápas v házené” přednostně synonyma střetnutí, utkání

zapomněl zapomenul

zapomnětlivost, zapomnětlivý

zaprvé (apod.); ve výčtech se za prvé, za druhé atp. píše vždy zvlášť

zapříčinit

zářicí např. zařízení

zářící kdo nebo co září

zářijový

zasilatel i zasílatel

zasilatelství i zasílatelství

zástrčka součástka, zařízení k zastrčení, k zastrkování (u dveří, zástrčka elektrické šňůry = vidlice)

zastudena i za studena

zástupkyně 2. pád množ. č. zástupkyň/zástupkyní

zásuvka zasouvací přihrádka (u nábytku); zařízení k připojení elektrického spotřebiče na síť

zášť rod žen., 2. pád záště/zášti

záští rod stř.

zatemnění

zatepla i za tepla

zatěžko i za těžko

zatímco i zatím co mezitímco (kdežto)

zátiší obecné označení typu uměleckého díla

Zátiší název obrazu (hotelu, vinárny…)

zatmění

zaživa i za živa

zběh dezertér

zbít nabít někomu

zblízka i z blízka

zbožně-peněžní zbožní a peněžní (vztah)

zbrousit broušením odstranit, nabrousit i křížem krážem projít; srv. -> sbrousit

zbrzděn zbržďován

zcela

zcestovat i scestovat (spíš varianta z -) mnoho procestovat

zčásti částečně, ne docela

zdola odzdola, zezdola, z místa ležícího dole, z místa níže (společensky) postaveného

zeleno-žlutý zelený a žlutý

zelenožlutý žlutý do zelena

Zelený čtvrtek církevní svátek

zem i země 5. pád zem = zemi!, země = země!

zem i země i zeměkoule označení planety, na které žijeme, náš svět -> Země

země v jiném než odborném hvězdářském významu

Země název vesmírného tělesa v hvězdářském smyslu

zemědělka i zemědělkyně 2. pád množ. č. zemědělkyň/zemědělkyní

zemědělskodružstevní k zemědělské družstvo

zemědělsko-potravinářský zemědělský a potravinářský (podnik)

zemědělsko-průmyslový zemědělský a průmyslový (stát)

Zeus 2. a 4. pád Dia, 3. a 6. Diovi, 5. Die!, 7. Diem

Zezana Zemědělské zásobování a nákup (dřívější ZZN)

zhloubi zhluboka

zhluboka i z hluboka

zchvátit i schvátit (spíš varianta s -) uštvat, vyčerpat, vysílit, zničit; ovládnout, zachvátit, zdolat)

zchytat i schytat dostat vyhubováno (ten to zchytal), postupně jedno po druhém chytit/pochytat (brankář schytal/zchytal mnoho střel)

zimní olympijské hry obecný název sportovní akce -> Šestnácté …

zjednat na práci, nápravu

zkr. zkratka (zkráceně, zkrácený)

Zlatá bula sicilská

Zlatá deska (Supraphonu) název prestižního ocenění

Zlatý krokodýl název dřívější televizní ankety

Zlatý slavík název dřívější časopisecké ankety (nyní Český slavík)

zlehka

zleva odleva, z levé strany; od levého politického křídla/názoru

zlevnit poskytnout slevu, zlevněné zboží (po slevě)

zlít polít

zmatkař i zmatkář

zn. značka

znečistění/znečištění, znečisťovat/znečišťovat

zodpovědnost i odpovědnost

zoo nesklonné rod stř. i žen. i rod stř., 2. pád zoa

zpaměti dokonale, nazpaměť, z hlavy; ale vyvolat údaje z paměti počítače

zpět nazpátek, zpátky

zpočátku i z počátku na/ze začátku, nejdříve, zprvu

zprava

zpráva informace, sdělení (novinová zpráva)

zpravidla obvykle, obyčejně, pravidelně, většinou

zrušovat odvolávat, rušit – často v právnických textech

zř. zřídka (zřejmě)

zřejmě

zřízenka i zřízenkyně 2. pád množ. č. zřízenkyň/zřízenkyní

ztěžka těžce, těžko

ztěžovat činit obtížným, znesnadňovat

zticha

ztvrdit učinit tvrdým

zúčastnit se

zužovat činit úzkým

zv. zvaný

zvířátko

zvl. zvláště, zvláštní

zvlášť, zvláštní

zvolat zakřičet

zvolit vybrat

zvonicí např. zařízení

zvonící kdo nebo co zvoní

zvrhnout převrhnout

žačka i žákyně 2. pád množ. č. žákyň/žákyní

žehlicí např. prkno

žehlící kdo nebo co žehlí

Ženeva

ženšen

žeton

žhavicí např. svíčka

žhavící kdo nebo co žhaví

žid příslušník národa

Žid v etnickém a historickém smyslu

žíla 7. pád žilou/žílou; množ. č.: 2. žil, 3. žilám/žílám, 4. žíly, 6. žilách/žílách, 7. žilami/žílami

živelní (katastrofa, pohroma) způsobená přírodními živly

živelný neovladatelný, nezkrotný, prudký (živelná síla ohně, živelný strach) nebo neorganizovaný, spontánní (živelná stávka, živelný vývoj)

životaschopnost

životodárný

žluto-zelený žlutý a zelený

žlutozelený žlutý odstín zelené barvy

žluva

žokej v dostihové terminologii profesionální jezdec, který v kariéře vyhrál alespoň 50 dostihů; srv. -> jezdec

župan domácí plášť; rod muž. neživotný, 2. pád županu

župan představitel župy; rod muž. životný, 2. pád župana

žvast i žvást

 

© Michal Ptáček, 2003